UniwersytetKlinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr n. med. Anhelli Syrenicz


Zespół:

 • st. wykł. dr n.med. Elżbieta Andrysiak-Mamos
 • dr n. med. Anna Brzeska
 • mgr Ewa Dittloff
 • lek. Sylwia Dziób
 • lek. Maria Gałązka
 • dr n. med. Piotr Gościniak
 • dr n. med. Katarzyna Homa
 • dr n. med. Agnieszka Janiec
 • dr n. med. Bartosz Kiedrowicz
 • dr n. med. lek. Marta Klepinowska
 • lek. Zuzanna Lipiec-Rzepecka
 • lek. Alicja Lipień-Domecka
 • lek. Kinga Malczyk-Matysia
 • lek. Mikołaj Matusewicz
 • lek. Marta Muzeja
 • lek. Aleksandra Myszka
 • dr n. med. Tamara Pańka
 • dr n. med. Martyna Patalong-Wójcik
 • lek. Paulina Rutkowska
 • dr n. med. Karol Sagan
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera
 • prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
 • lek. Igor Syrenicz
 • dr inż. Joanna Ziemak
 • dr n. med. Ewa Żochowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, a także specjalizacje lekarzy, kursy doskonalące i szkolenia lekarzy rodzinnych. Zespół prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń przysadki, tarczycy, chorób nadnerczy, dysfunkcji gonad, zespołów androgenizacji, autoimmunizacyjnych zespołów wielogruczołowych, zaburzeń różnicowania płci, otyłości oraz jej następstw metabolicznych. Klinika jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem w zakresie chorób wewnętrznych, diagnostyki i leczenia nowotworów endokrynologicznych, wrodzonych wad metabolizmu. Zespół kliniki prowadzi pacjentów z chorobami ultrarzadkimi, zaburzeniami mineralizacji kości  w przebiegu endokrynopatii,  oraz kobiety w ciąży ze schorzeniami endokrynologicznymi. Zespół kliniki zajmuje się diagnostyką i leczeniem guzów neuroendokrynnych, należy do ogólnopolskiego zespołu ekspertów „Tele-NEN”, gdzie konsultowane przypadki celem ustalenia niestandardowego postępowania.


Podległe jednostki:

 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Endokrynologii Onkologicznej
 • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Poradnia Osteoporozy
 • Centrum Leczenia Biologicznego
 • Laboratorium Naukowe Kliniki Endokrynologii


Nota kierownika jednostki:

prof. dr n. med. Anhelli Syrenicz

Studia medyczne ukończył w 1983 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1990 r., z endokrynologii w 1993 r., medycyny nuklearnej w 1997 r., a z diabetologii w 2001 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1989 r. a dr habilitowanego się w 2000 r., natomiast tytuł profesora uzyskał w 2007 r. Od 2007 roku jest Kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych i wielu lat pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego w Dziedzinie Endokrynologii. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z endokrynologii. Jest współautorem 264 publikacji, w tym współautorem i redaktorem 5 podręczników z endokrynologii dla lekarzy i studentów oraz autorem 1 monografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (od 2017 roku jest prezesem tego Towarzystwa), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz członkiem towarzystw zagranicznych: Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego i Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie endokrynologii. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał liczne nagrody naukowe i dydaktyczne Rektora PUM, ponadto otrzymał nagrodę Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. 


Adres jednostki:

SPSK-1, ul. Unii Lubelskiej 1; 71-252 Szczecin, wejście "C" 3 piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 35 40

E-mail: klinendo@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886