UniwersytetKlinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych


bg

Kierownik kliniki

Prof. dr hab.n.med.Anhelli Syrenicz

ul. Unii Lubelskiej 1; 71-252 Szczecin
tel. 91 425 35 40
klinendo@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886