UniwersytetII Katedra i Klinika Okulistyki


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med., FEBO Wojciech Lubiński

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 466 12 93
oko@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886