UniwersytetII Katedra i Klinika Okulistyki (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński


Zespół:

  • dr hab. n. med. Modrzejewska Monika
  • dr n. med. Karolina Podborączyńska-Jodko

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

II Katedrai Klinika Okulistyki prowadzi działalność dydaktyczną- Przedmiot Okulistyka -Wydział Medycyny i Stomatologii-Wydział Nauk o Zdrowiu- Wykłady, seminaria i ćwiczenia na Kierunku Lekarskim PL i EP - Kierunku Lekarsko-Dentystyczny PL i EP - Ratownictwo Medyczne. Działalność kliniczna: Operacje zaćmy metodą standardową oraz z mikrocięcia rogówki (1,2 x 1,4 mm), z wszczepieniem soczewek standardowych  i soczewek wysokich technologii (soczewki toryczne, soczewki wieloogniskowe o wydłuzonej ogniskowej), wtórne wszczepienie soczewki z fiksacją śródtwardówkową. Operacje tylnego segmentu oka standardowe oraz z mikrocięcia 27G (0,4mm) przy użyciu systemu 3D. Operacje przeciwjaskrowe standardowe oraz mikroinwazyjna chirurgia jaskry (stenty). Operacje niedrożniości dróg łzowych techniką laserową (operacje  laryngologiczno-okulistyczne). Operacje enukleacji gałki ocznej z wszczepieniem ruchomych inplantów. Programy Lekowe: AMD - leczenie zwyrodnienioa plamki związanegi z wiekiem, DME - cukrzycowego obrzęku plamki. Operacje zaćmy, witrektomii, zeza u dzieci, udrożnienia dróg łzowych, leczenie retinopatii wcześniaczej.  Dzaiłalność ambulatoryjna: Poradnia Ogólna, Poradnia Zaćmy, Poradnia Witrektomijna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia, Neurookulistyczna, Poradnia AMD, Dobór pomocy optycznych dla słabowidzących. Pracownie: Pracownia OCT, Pracownia Elektrofizjologii układu wzrokowego, Pracownia Laserowa


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński , FEBO ukończył w 1983 r. studia medyczne na Wydziale Lekarskim PAM w Szczecinie. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych,  w 2004 r. tytuł doktora habilitowanego, w 2010 r.  tytuł Profesora nadzwyczajnego  PUM w Szczecinie, a w 2014 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej  otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2011 r. do 2017 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki PUM w Szczecinie. Od 2017 r. do chwili obecnej jest  Kierownikiem II Katedry i Kliniki Okulistyki PUM. Od 2012 r. do 2019 r.-był Lekarzem Naczelnym SPSK-2 PUM w Szczecinie. Od stycznia 2015 r. do lipca 2021 był Zachodniopomorskim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie okulistyki. Należy do wielu towarzystw naukowych m.in. Europejskiego Towarzystwa Zaćmy oraz Chirurgii Refrakcyjnej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektrofizjologii Klinicznej układu wzrokowego, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jest recenzentem prac w okulistycznych czasopismach zagranicznych i krajowych, między innymi: Ophthalmology, International Ophthalmology, Documenta Ophthamalogica, Klinika Oczna. Główne zainteresowania kliniczne poparte publikacjami: elektrofizjologia układu wzrokowego, neurookulistyka, chirurgia zaćmy (soczewki wysokich technologii), tylnego segmentu oraz jaskry. W 2014 r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie medycyny.  


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, budynek J, III piętro gab. 319


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 12 93

E-mail: oko@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886