UniwersytetKlinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski


Zespół:

 • dr n. med. Jan Pawlus
 • dr n. med. Jarosław Lichota
 • dr n. med. Grzegorz Stańko
 • lek. Jakub Jędrych
 • dr n. med. Robert Klęk
 • lek. Tomasz Falgowski
 • lek. Michał Brzeziński
 • lek. Agnieszka Lewandowska
 • lek. Rafał Szlęzak
 • lek. Piotr Rękawek

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału nauk o Zdrowiu, a także prowadzi kształcenie podyplomowe obejmujące staże, kursy i specjalizacje. 
W Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej prowadzona jest działalność kliniczna w zakresie chirurgii ogólnej, bariatrycznej, gastroenterologicznej i onkologicznej. Klinika prowadzi leczenie chorych z otyłością, schorzeniami przewodu pokarmowego, w tym z nowotworami żołądka, trzustki i jelita grubego, z powikłaniami chirurgicznymi, a w szczególności z przetokami jelitowymi i powikłaniami po ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki. W Klinice wykorzystuje się technikę małoinwazyjną – wykonuje się laparoskopowe operacje chorób pęcherzyka żółciowego, guzów jelita grubego, oraz ostrych chorób jamy brzusznej m.in. zapalenia wyrostka robaczkowego, perforacji przewodu pokarmowego i innych. W leczeniu chorych stosuje się żywienie pozajelitowe i dojelitowe.


Podległe jednostki:

 • Poradnia  Chirurgii Ogólnej


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej:

 • w 1985 r. uzyskał dyplom lekarza w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
 • w 1989 r. uzyskał I Stopień specjalizacji: chirurgia ogólna,
 • w 1992 r. uzyskał II Stopień specjalizacji: chirurgia ogólna,
 • w 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych,
 • w 2008 r. zdobył stopień doktora habilitowanego,
 • od 2013 r. - Profesor nadzwyczajny w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie   - Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
 • od 2014 r. – Profesor nauk medycznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie   - Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.


Opiekun habilitacji, promotor i recenzent wielu prac doktorskich, a także kierownik dwóch oraz wykonawca siedmiu projektów badawczych m. in.:

 • Znaczenie ekspresji genów: transformującego czynnika wzrostu β1 (TGF β1) i CD 44, poziomu białek : (TGF - β1) i CD44, w biopsji „O” graftu oraz 30 minut
 • po reperfuzji jako wskaźników rokowniczych jego przeżycia.
 • Wpływ polimorfizmu genu interleukiny 18 na wczesne podjęcie funkcji przez przeszczepioną nerkę, proces ostrego odrzucania, wystąpienia przewlekłej nefropatii przeszczepu .


Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych, oraz wykonawcą i kierownikiem grantów naukowych. 
Ponadto:

 • od 2007 r. jest członkiem Rady OIL
 • od 2010 r. jest członkiem Prezydium OIL
 • od 2014 r.  Przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej OIL
 • od 2014 r. Członek Komisji Senackiej  ds. Szpitali Klinicznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

W latach 1985 – 2016 pracował w SPSK2 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, zaś od 2016 r. został Lekarzem Kierującym Kliniką Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej w SPSK1


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście "G", II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 32 02

E-mail: sekr.chirgastro@pum.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886