UniwersytetKlinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans


Zespół:

  • dr n. med. Adrzej Borowiecki
  • dr n. med. Zbigniew Szlosser
  • dr n.med. Piotr Puchalski
  • lek. Andrzej Sobuś
  • dr n. med. Norbert Czapla
  • dr n. med. Piotr Bargiel
  • dr n. med. Marta Markowska
  • dr n. med. Sonia Hertman
  • dr n med.. Anna Surówka
  • lek. med. Angie Broszniewska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Chirurgia Plastyczna: Leczenie nowotworów skóry, zaopatrywanie ubytków tkanek miękkich i układu kostnego po urazach, resekcjach nowotworowych wymagające technik mikrochirurgicznych, oraz plastyk miejscowych, przeszczepów skóry lub płatów tkankowych, Operacje naprawcze nerwów obwodowych włącznie ze splotem ramiennycm w tym zespołów uciskowych. Chirurgia nosa: plastyki przegrody nosa, korekty zastawek nosa, plastyki perforacji przegrody, korekty nosa zewnętrznego, nowotwory nosa - zabiegi resekcyjne i odtwórcze nosa. Operacje odtwórcze piersi po amputacjach z powodu nowotworu oraz u chorych z wadami wrodzonymi lub zwiększonym dziedzicznym ryzykiem raka piersi. Operacje odrwórcze piersi wykonywane własnymi tkankami technikami mikrochirurgicznymi  - płaty z podbrzusza: TRAM DIEP, odtwarzanie piersi techniką ekspandera i protezy z wykorzystaniemm mięśnia najszerszego grzbietu.  Rekonstrukcje powłok brzusznych u pacjentów z przepuklinami pooperacyjnymi. Operacje odtwórcze powiek po urazach, amputacjach nowotworowych, Chirurgia ręki: pierwotne i wtórne wielotkankowe rekonstrukcje w obrębie ręki. Diagnostykę i leczenie artroskopowe nadgarstka. Chirurgia endokrynologiczna: operacje gruczołu tarczowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów tarczycy oraz przytarczyc z wykorzystaniem neromonitoringu i fluobeam'u do oznaczania przytarczyc, Chirurgia ogólna:  operacje brzuszne planowe jak i w ramach ostrego dyżuru z  wykorzystaniem chirurgii laparoskopowej. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans

W 1987 r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Następnie rozpoczął pracę w I klinice Chirurgii Ogólnej, która później przekształciła się w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki. W 1992 r. uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, w 1995 r. specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. W 2009 r. uzyskał tytuł specjalisty z chirurgii plastycznej. Równolegle kontynuował swój rozwój naukowy. Większość badań była związana z chirurgią rekonstrukcyjną. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2006 r. stopień doktora habilitowanego medycyny. W 2009 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym PUM. Cztery lata później prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora. Od 2009 r. jest kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej w Policach, który przekształcił w Klinikę Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, a także wojewódzkim konsultantem w zakresie chirurgii plastycznej. Działalność naukowa: Badania biomateriałów we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Lipedema i potencjalna rola estrogenów w nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych, morfometrycznych oraz ekspresji chemokin w zmienionej tkance tłuszczowej, Wpływ przewlekłego leczenia immunosupresyjnego na mięsień sercowy, Diagnostyka zespołu górnego otworu klatki piersiowej z zastoswaniem kamery termowizyjnej, Ocena mikrobiomu oraz parametrów metabolicznych u pacjentów poddawanych  operacjom tarczycy.


Adres jednostki:

USK-1 PUM im. Tadeusza Sokołowskiego, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police, IV piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 38 84

E-mail: sekr.plastyka@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886