UniwersytetZakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz


Zespół:

 • dr n. med. Hubert Bogacki
 • lek. Katarzyna Chamier-Ciemińska
 • lek. Zuzanna Cieślak
 • dr n. med. Katarzyna Kołaczyk
 • lek. Sebastian Kruk
 • lek. Kubiak Kinga
 • dr n. med. Mateusz Owsiak
 • dr n. med. Violetta Posio
 • dr hab. n. med. Marcin Sawicki
 • dr n. med. Michał Skoc
 • dr n. med. Michał Skoczylas
 • lek. Katarzyna Soszyńska
 • dr n. med. Łukasz Zwarzany

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej  prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów IV roku Wydziału Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, a także specjalizacje lekarzy, kursy doskonalące i szkolenia. Prowadzone jest również koło naukowe dla studentów wydziału lekarskiego w tym programu anglojęzycznego. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjne jest ośrodkiem, w którym wykonywany jest pełen zakres diagnostyki obrazowej oparty o badania rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz badania angiograficzne. W naszym ośrodku wykonujemy także zabiegi z zakresu: neuroradiologii i radiologii interwencyjnej w oparciu o współpracę zespołową z klinikami szpitala.                                                                                                                                                                                   

W zakresie działalności naukowej prowadzone są badania na temat:
1.Możliwości technik radiologii zabiegowej w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi i chorobami naczyń mózgowych.
2. Diagnostyki obrazowej chorób naczyniowych mózgu.
3. Roli badan radiologicznych w śmierci mózgu.
4. Zastosowania klinicznego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego mózgu. 
Działalność prowadzona jest w Uniwersyteckim Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 


Podległe jednostki:

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Policach


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz, specjalista diagnostyki obrazowej i radiologii – ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w 1994 roku. Stopień doktora nauk medycznych obronił w 1999r, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku. Od 2012r. prof. nadzwyczajny PUM. W 2014r. uzyskał tytuł profesora belwederskiego nadany przez Prezydenta RP. Odbył bardzo dużą ilość szkoleń i staży w prestiżowych ośrodkach zagranicznych zarówno w aspektach teoretycznych i praktycznych wykorzystując je zarówno w pracy naukowej jak i zabiegowej. Był promotorem wielu obronionych doktoratów oraz kierownikiem specjalizacji w swojej dziedzinie specjalizacji. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany. Na dorobek naukowy składają się bardzo liczne publikacje naukowe o wysokiej punktacji MNiSW i Impact Factor. Jest przewodniczącym Sekcji Neuroradiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Zajmując się radiologią i neuroradiologią zabiegową jako pierwszy w Polsce wprowadził, zastosował i opublikował możliwości skutecznego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu technikami wewnątrznaczyniowymi. Wykonuje najbardziej zaawansowane zabiegi patologii naczyniowych mózgu technikami wewnątrznaczyniowymi zarówno u dorosłych jak i u najmłodszych dzieci, które nie mogą być leczone technikami tradycyjnej neurochirurgii.                                                                                                                        

Obecnie członek:
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR)
The European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)
ECR


Adres jednostki:

Ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, USK - 1 PUM, bud H, parter ul. Siedlecka 2, 72-010 Police USK - 1 PUM, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 091 425 34 34

E-mail: zdori@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886