UniwersytetKatedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski


Zespół:

 • Lek. med. Ositadima Chukwu
 • Dr n. med. Adam Gołąb
 • Lek. med. Patryk Harasny
 • Dr n. med. Krystian Kaczmarek
 • Lek. med. Jakub Kalembkiewicz
 • Lek. med. Jakub Kienitz
 • Lek. med. Wiktoria Klupińska
 • Lek. med. Marcin Konieczny
 • Lek. med. Wiktor Krawczyk
 • Lek. med. Adam Kurpik
 • Dr hab. n. med. Artur Lemiński
 • Dr n. med. Janusz Lisiński
 • Lek. med. Adam Przepiera
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
 • Dr n. med. Michał Soczawa
 • Lek. med. Oleksandr Svitonko
 • Dr n. med. Mateusz Wojtarowicz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Urologii jest wysokospecjalistyczną placówką leczniczo-badawczą na bazie uniwersyteckiej. Zajmujemy się pełnoprofilowym leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Dysponujemy nowoczesną bazą diagnostyczno-leczniczą oraz świetnie wyszkolonym i wykształconym personelem lekarskim i pielęgniarskim. 

Działalność naukowa obejmuje kształcenie studentów oraz prace badawcze głównie z zakresu onkologii klinicznej. 

Od ponad 20 lat specjalizujemy się w stosowaniu małoinwazyjnych metod leczenia schorzeń urologicznych, w szczególności laparoskopii i endoskopii, które znacząco skracają czas pobytu w szpitalu i powrotu do zdrowia. Te techniki wspieramy urządzeniami laserowymi oraz Robotem da Vinci, funkcjonującym w ramach Klinicznego Centrum Robotycznego. Rutynowo wykonujemy cystektomie radykalne (usunięcie pęcherza moczowego z powodu raka), prostatektomie radykalne (usunięcie gruczołu krokowego z powodu raka), nefrektomie radykalne lub częściowe (usunięcie nerki lub jej fragmentu z powodu nowotworu), pieloplastyki (operacje naprawcze miedniczki nerkowej) oraz wiele innych operacji na górnych i dolnych drogach moczowych. Jesteśmy jedynym z nielicznych ośrodków urologicznych w Polsce, w którym wykonuje się laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu od żywego dawcy.

Prowadzimy stały rejestr i analizę osiąganych przez nas wyników oraz występujących zdarzeń niepożądanych. Dzięki temu optymalizujemy naszą pracę i podnosimy bezpieczeństwo leczenia pacjentów i warunków pracy personelu. Jakość organizacji pracy oddziału potwierdza certyfikat ISO. 

Lekarze Kliniki stanowią młody, doskonale wykształcony w kraju i za granicą zespół, którego powołaniem jest niesienie pomocy chorym urologicznym oraz prowadzenie sprawnie funkcjonującego ośrodka opieki zdrowotnej. Personel pielęgniarski bloku operacyjnego i oddziału urologicznego sprawuje swoje obowiązki w sposób profesjonalny i nacechowany troską o dobro chorego powierzonego ich opiece. Świadczymy usługi medyczne i udzielamy konsultacji bez względu na miejsce zamieszkania chorego.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

Prof. Marcin Słojewski jest z pochodzenia szczecinianinem, absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej (1989 r.). I st. specjalizacji z chirurgii ogólnej zdobył w 1992 r. następnie z wyróżnieniem z urologii w 1996 r. W tym roku rozpoczął pracę w Klinice Urologii na stanowisku asystenta dochodząc po latach do tytułu profesora i Kierownika Kliniki. 

W latach 2012 – 2015 pełnił funkcję profesora wizytującego w Staedlische Klinikum w Braunschweigu (Niemcy), a w latach 2013 –2016 w Asklepios Klinikum w Schwedt (Niemcy). Stopień doktora uzyskał w 2000 r., habilitację w 2010, a w roku 2017 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Odbył staże naukowe i szkoleniowe w USA, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Francji i Anglii. 

Jest laureatem Nagrody Ministra Zdrowia za redakcję podręcznika „Atlas laparoskopii urologicznej” (2009 r.), oraz Złotego Medalu za zasługi dla Okręgowej Izby Lekarskiej (2019 r.). W 2013 r. otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a w 2019 Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na polu aktywności społecznej. Ponadto otrzymał liczne nagrody indywidualne i grupowe JM Rektora PUM za osiągnięcia naukowe i edukacyjne oraz liczne nagrody Polskiego Towarzystwa Urologiczneg. Był Przewodniczącym Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kadencji 2004-2008 oraz członkiem Prezydium Zarządu PTU w kadencjach 2015-2018 oraz 2018-2022. W 2023 r. został wybrany na Przewodniczącego Sekcji Urologii Robotowej PTU. Od roku 2000 jest członkiem specjalizacyjnej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Komitetu Redakcyjnego “Central European Journal of Urology”.

Jest autorem lub współautorem kilkuset prac naukowych i doniesień zjazdowych, wielu rozdziałów w podręcznikach chirurgicznych i urologicznych, promotorem 10 prac doktorskich, wykonawcą dwóch grantów MNiSW, koordynatorem 2 międzynarodowych projektów badawczych, koordynatorem i badaczem w licznych próbach klinicznych. Jest twórcą i wieloletnim Prezesem działającego przy Klinice Stowarzyszenia „Urovita” oraz inicjatorem i organizatorem masowej szczecińskiej imprezy rekreacyjnej o nazwie Uro-Run, która corocznie wpisuje się w kalendarz obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii. W ramach Tygodnia Urologii lekarze Kliniki przeprowadzają bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Szczecina i województwa. W 2022 roku prof. Słojewski otrzymał statuetkę „Gladiatora” będącą wyróżnieniem za bezinteresowne wsparcie działań Stowarzyszenia Gladiator w walce z nowotworami urologicznymi. 

Prof. Słojewski jest twórcą i głównym wykładowcą licznych kursów „Zaawansowanych technik laparoskopowych w urologii”. Główne zainteresowania naukowe prof. M. Słojewskiego koncentrują się wokół zagadnień uro-onkologii, kamicy dróg moczowych, a przede wszystkim metod minimalnie inwazyjnych w urologii. Dzięki swojemu doświadczeniu stał się znanym ekspertem na tym polu i był wielokrotnie zapraszany w charakterze wykładowcy, operatora lub nauczyciela tych technik w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Od 2020 r. rozpoczął swoją przygodę zawodową z robotyką. Dzięki jego aktywności na tym polu klinika szczecińska stała się wiodącym w kraju ośrodkiem, który oferuje m. in. kursy czy staże robotowe dla lekarzy. Prywatnie żonaty z Dorotą, z którą realizują wspólne pasje do podróży i zainteresowania teatrem, filmem i sztuką. Amatorsko muzykuje (gitara, fortepian) będąc członkiem grupy rockowej „Endopower”, z którą wielokrotnie koncertował i nagrał 2 albumy z utworami własnymi. Dumny ojciec Joasi i Kai oraz szczęśliwy dziadek Kory.


Adres jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wlkp. 72, 70 - 111 Szczecin, budynek F, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 00

E-mail: urol@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886