UniwersytetSamodzielna Pracownia Muzykoterapii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:


Kontakt do jednostki:

Telefon:

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886