UniwersytetOddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Kaja Giżewska-Kacprzak


Zespół:

 • dr n. med. Lidia Babiak-Choroszczak
 • dr n. med. Hanna Chojnacka
 • lek. Alina Fendryk
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych
 • lek. Piotr Gazda
 • lek. Szymon Grochans
 • dr n. med Piotr Juszkiewicz
 • dr n. med. Artur Kwas
 • dr n. med. Jacek Materny
 • lek. Jakub Michnowski
 • lek. Justyna Nowicka
 • dr n. med. Justyna Rajewska-Majchrzak
 • dr n. med. Marek Rybkiewicz
 • lek. Tadeusz Sokala
 • lek. Maximilian Śliwiński
 • dr n. med. Ireneusz Walaszek
 • lek. Radosław Wrzesiński

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność jednostki opiera się na spektrum specjalizacji chirurgii dziecięcej obejmując opieką dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Leczone chirurgicznie są wady wrodzone wymagające interwencji w okresie noworodkowym. Wykonywane są zabiegi minimalnie inwazyjne jak laparoskopia, torakoskopia, cystoskopia i artroskopia. Chirurgia onkologiczna uwzględnia m.in.: procedury diagnostyczne, implantowanie portów naczyniowych, operacje guzów. Szeroki zakres działalności stanowi urologia wieku dziecięcego. Wykonujemy operacje plastyczne wad twarzy m. in. u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Unikatową w skali kraju jest chirurgia ręki dzieci: operacje wad wrodzonych kończyn, tj.: palcozrost, palce dodatkowe, zdwojenie kciuka, wrodzony deficyt promieniowy (m. in. wrodzony brak kciuka wymagający wytworzenia kciuka w operacji policyzacji). W leczeniu wykorzystywane są nowoczesne dystraktory. Klinika oferuje specjalistyczną chirurgię urazową kończyny górnej dla dzieci w tym replantacje. Zespół Oddziału pełni stały dyżur w Dedykowanym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centrum Urazowym dla Dzieci. Oferujemy opiekę w Poradni Chirurgii Dziecięcej wraz ze specjalistycznymi Poradniami, Wrodzonych Wad Twarzy, Chirurgii Ręki Dzieci, Naczyniaków Wczesnodziecięcych i Urologii Dziecięcej. Działalność naukowa obejmuje m.in. etiologię wad wrodzonych,  leczenie naczyniaków wczesnodziecięcych i technik operacyjnych. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chirurgii dziecięcej i chirurgii ogólnej.


Podległe jednostki:

 Poradnia Chirurgii Dziecięcej wraz z kierunkowymi Poradniami:

 • Poradnia Chirurgii Ręki Dzieci
 • Poradnia Wrodzonych Wad Twarzy
 • Poradnia Leczenia Naczyniaków
 • Poradnia Urologii Dziecięcej


Nota kierownika jednostki:

dr n. med. Kaja Giżewska-Kacprzak

Specjalista chirurgii dziecięcej oraz specjalista chirurgii ręki (Europejska Specjalizacja - Fellow European Board of Hand Surgery). Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr Giżewska-Kacprzak zdobywała doświadczenie zawodowe podczas licznych staży i kursów kierunkowych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w chirurgii ręki ze szczególnym uwzględnieniem urazów dłoni u dzieci i wrodzonych wad kończyn, a także chirurgii małoinwazyjnej oraz chirurgii noworodka. Dr Giżewska-Kacprzak poświęca się wdrażaniu najnowocześniejszych technik chirurgicznych u najmłodszych pacjentów. Swoją pracę naukową kieruje do etiologii wrodzonych wad u dzieci, znaczenia badań genetycznych w leczeniu schorzeń chirurgicznych u dzieci oraz nowoczesnym technikom operacyjnym.  Nauczyciel akademicki, opiekun koła naukowego dla studentów, wykładowca krajowy i zagraniczny, aktywny członek naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki. Jako jedna ze współzałożycielek Polskiego Towarzystwa Ortoplastycznego jej celem jest zwrócenie uwagi na tematykę zaawansowanych technik rekonstrukcyjnych w leczeniu urazów oraz wad wrodzonych kończyn najmłodszych dzieci oraz znaczenie profilaktyki urazów ręki u dzieci.


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście A, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 31 86

E-mail: kkchdz@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886