UniwersytetKlinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Katedry Onkologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med.. Maciej Romanowski


Zespół:

 • dr Tomasz Błaszkowski
 • lek. Mateusz Biały
 • lek. Mariusz Chmielak
 • lek. Bartosz Gaweł
 • lek. Aleksandra Kipczak-Abramowicz
 • dr Mirosław Halczak
 • dr Tomasz Michalak
 • dr Maciej Miernik
 • dr Arnold Mizerski
 • dr hab. Maciej Romanowski
 • dr Klaudia Socha
 • lek. Michał Spieszny
 • dr Marek Strusiński
 • lek. Maciej Szyld
 • dr Grzegorz Wojciechowski
 • dr Piotr Wojtasik
 • dr Maciej Zalewski

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Głównym kierunkiem zainteresowania Kliniki jest: leczenie chirurgiczne nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, czerniaka i mięsaków tkanek miękkich. W zakresie nowotworów przewodu pokarmowego Klinika posiada wieloletnie doświadczenie w chirurgicznym i skojarzonym leczeniu raka jelita grubego i żołądka. Pozostałe nowotwory układu pokarmowego w tym nowotwory trzustki, wątroby i dróg żółciowych są leczone chirurgicznie według obowiązujących standardów ogólnoświatowych. Klinika posiada wieloletnie doświadczenie w chirurgicznym leczeniu raka piersi, w tym zabiegi oszczędzające pierś we wczesnym raku piersi i zabiegi oszczędzające węzły chłonne (Biopsja węzła wartowniczego).

Działalność zawodowa
Nasza działalność zawodowa skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii ogólnej i onkologicznej:

zabiegi operacyjne żołądka i dwunastnicy
chirurgia trzustki i okolicy okołobrodawkowej
chirurgia wątroby
chirurgia dróg żółciowych
chirurgia dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
proktologia
zabiegi laparoskopowe
leczenie chorób piersi
leczenie mięsaków tkanek miękkich
leczenie zaawansowanych miejscowo nowotworów wychodzących z narządów miednicy mniejszej
leczenie nowotworów łagodnych i złośliwych skóry w tym czerniaków
operacje przepuklin     
"chirurgia ostrego dyżuru”
Działalność dydaktyczno-szkoleniowa:
chirurgia dla studentów Wydz. Lekarskiego, Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego i Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego.
prowadzenie specjalizacji z chirurgii ogólnej
prowadzenie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
staże specjalizacyjne z chirurgii ogólnej i onkologicznej


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Maciej Romanowski 
Specjalista Chirurg
Specjalista transplantolog kliniczny

Zatrudniony: Klinika Chirurgii ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Pomorskiego Uniwersytet Medyczny
aktualizowano: marzec 2023
Edukacja & kwalifikacje medyczne        

2016  habilitacja-Pomorski Uniwersytet Medyczny 
2009  specjalizacja z transplantologii klinicznej
2006  doktorat- Pomorski Uniwersytet Medyczny
2004  drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej
2001  egzamin Ministra Skarbu Państwa- członek rad nadzorczych
1998  pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej    1998  studia podyplomowe- zarządzanie w służbie zdrowia, Uniwersytet     Poznański
1995  lekarz      

zarządzanie & administracja        

2021-  przewodniczący rady nadzorczej UCZKiN w Warszawie
2013-2017 dyrektor ds. medycznych SPSK nr 2 w Szczecinie
2010-2018 vice-przewodniczący OIL w Szczecin
2008-2016 członek senatu PUM dwóch kadencji

doświadczenie zawodowe i uniwersyteckie - Klinika chirurgii ogólnej PUM, WUM, NHS
    
2021-   kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej PUM
2017-2021  adiunkt WUM
2016-2017  konsultant w NHS zatrudniony w 4 szpitalach w UK
2006 - 2017  adiunkt PUM
2000 -2006  starszy asystent
1996 -2000  asystent
1995 -1996  lekarz stażysta
1989- 1995  studia PAM wydział lekarski
 

staże & Kursy        

 •  Transplantation training, Sahlgrenska University Hospital 2004 (Sweden)
 • Graduate of :
   
   Advanced  Laparoscopic Digestive Surgery course in Strasbourg,    undesigned by Professor J. Marescaux (France),
   
   Minimally Invasive Operating Techniques in Colorectal Surgery
   European Surgical Institute in Hamburg (Germany),
   
   The Breast Course in Lisbon (Portugal),
   
   SILS MASTERCLASS- European Centre, Elancourt (France).

Członkostwo w towarzystwach       
Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Transplantologiczne - członek zarządu
znajomość języków           angielski- biegle, 
niemiecki i rosyjski - konwersacyjnie


Adres jednostki:

USK-1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin, budynek N, 2 piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 04 00

E-mail: sekr.chir.onkol@gmail.com

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886