UniwersytetZakład Periodontologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Monika Machoy


Zespół:

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
 • dr hab. n. med. Małgorzata Mazurek-Mochol, prof. PUM
 • dr n. med. Janina Czuryszkiewicz-Cyrana
 • lek. dent. Joanna Hetmańska-Kołacz
 • lek. stom. Anna Lipińska
 • lek. dent. Aleksandra Kluz
 • dr n. med. Rafał Rudziński
 • dr n. med. Renata Samulak
 • dr n. med. Mariusz Suwała
 • dr n. med. Łukasz Wilczyński
 • lek. dent. Alicja Wieczorek
 • lek. stom. Ewa Żukiert-Grosz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Zakładzie Periodontologii odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów III, IV oraz V roku kierunku lekarsko-dentystycznego. Studenci doskonalą swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z przedmiotów takich jak Choroby przyzębia, Choroby błony śluzowej oraz Choroby przyzębia i błony śluzowej, realizowanych w języku polskim oraz angielskim. Uczestniczą zarówno w zajęciach fantomowych jak i klinicznych. Ponadto, w Zakładzie Periodontologii odbywają się staże oraz kursy specjalizacyjne z zakresu periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej. Działalność naukowa skupiona jest na badaniach nad gojeniem się ran przyzębia z użyciem błon regeneracyjnych, chirurgicznych metodach leczenia recesji dziąsłowych oraz zastosowaniu laserów w leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej. Działalność kliniczna realizowana jest w Poradni Periodontologii Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM sp. z o.o. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Monika Machoy

• studia ukończyła z wyróżnieniem w 2009 roku, w 2016 roku obroniła pracę doktorską z wyróżnieniem Summa Cum Laude, w 2022 roku uzyskała tytuł dr hab. n. med. prezentując wyniki wieloletnich badań nad stosowaniem zróżnicowanych metod analizy i przetwarzania obrazów do oceny tkanek zęba i przyzębia oraz ich biometrycznej ewaluacji w celu identyfikacji czynników ryzyka działań jatrogennych
• doświadczenie naukowe i dydaktyczne poszerza o aspekt praktyczny, łącząc pracę na uczelni z leczeniem w ramach indywidualnej praktyki prowadzonej od 2010 roku
• redaktor wydań specjalnych punktowanych czasopism, członek naukowej rady redakcyjnej, redaktor recenzujący Medtech Data Analytics, Frontiers in Medical Technology
• redaktor naczelna i współautor książki Computer Vision in Dentistry
• tłumacz rozdziałów książek specjalistycznych i akademickich takich jak m.in. Handbook of Orthodontics, Clinical Cases in Early Orthodontic Treatment
• ekspert ds. oceny merytorycznej projektów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• ekspert ds. oceny merytorycznej projektów dla Agencji Badań Medycznych
• współpracowała do tej pory z licznymi ośrodkami badawczymi takimi jak m.in. Instytut Technologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Klinika Ortopedii i Ortodoncji Stomatologicznej Szpitala Dziecięcego Heim Pal, Budapeszt, Węgry; Wydział Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Department of Biotechnology & Medical Engineering, National Institute of Technology, An Institute of National Importance, Under MHRD Govt. of India,  Technische Universitaet, Dresden, Niemcy; Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego
• uzyskała liczne wyróżnienia za pracę naukową na konferencjach oraz nagrody naukowe oraz organizacyjne Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 r., 2017 r., 2018 r. oraz 2023 r.     


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, bud. 18, 3 piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 17 45

E-mail: zperio@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886