Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie


Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie wyodrębnił się w 1956 r. ze struktury ówczesnego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej przyjmując nazwę Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie, nazwę zmienił w styczniu 1999 roku w związku z wprowadzoną reformą służby zdrowia, uzyskując tym samym osobowość prawną.

Od 1999 r. pełna nazwa Szpitala brzmi: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecinie. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstawały nowe bądź zmieniały swą nazwę oddziały szpitalne, powstało Centralne Laboratorium i Centralny Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej. Po 1999 roku wyłączone zostały ze struktury Szpitala poradnie stomatologiczne. W roku 2001 Szpital rozpoczął sukcesywną realizację Programu Restrukturyzacji a w roku 2003 podjął działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Jakości ISO 9001-2000.

Z uwagi na profil kliniczny Szpital świadczy usługi zdrowotne III stopnia referencyjności. Od 3 listopada 2010 r pełna nazwa szpitala brzmi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

SPSK - 2 jest szpitalem wieloprofilowym o zabudowie pawilonowej zlokalizowanym w kompleksie odrębnych budynków zbudowanych w latach 1876-1936 o łącznej powierzchni pomieszczeń 26 920 m2. Właścicielem budynków oraz wieczystym użytkownikiem gruntów jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, która przekazała Szpitalowi nieruchomość w użytkowanie.


bg

Kompletne informacje dostępne są na dedykowanej stronie

www.spsk2-szczecin.pl

Zapraszamy do odwiedzin serwisu Szpitala Klinicznego Nr 2


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886