Kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów


Formularze

Kalkulacja kosztów kursu

Wykaz pracowników kursu

Rozliczenie kosztów kursu

Umowa zlecenia - ryczałt

Umowa zlecenia - godzinowa

Rachunek dla PUM

Ankieta ZUS


Kursy specjalizacyjne 2024 r.

Kursy dla lekarzy

Chirurgia plastyczna

  • Mikrochirurgia

18-22.03.2024

Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej

ul. Siedlecka 2, 72-010 Police

norbertczapla@gmail.com, tel. 91 425 38 84

kierownik naukowy kursu prof. dr hab. n med. Piotr Prowans

Genetyka

  • Onkogenetyka nowotwory dziedziczne

 

Zakład Genetyki i Patomorfologii

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

91 425 34 78

Okulistyka

  • Elektrofizjologia okulistyczna - online

14.02.2024

II Katedra i Klinika Okulistyki

ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93

kierownik naukowy kursu prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

  • Neurookulistyka kliniczna - online

21-22.03.2024

II Katedra i Klinika Okulistyki

ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93

kierownik naukowy kursu dr n. med. Barbara Nowacka

  • Jaskra - online

05-06.12.2024

II Katedra i Klinika Okulistyki

ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93

kierownik naukowy kursu dr n. med. Karolina Podborączyńska-Jodko

Położnictwo i ginekologia

  • Endoskopia kurs praktyczny indywidualny

04-08.03.2024

13-17.05.2024

07-11.10.2024

02-06.12.2024

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt

ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 13 32

kierownik naukowy kursu prof. dr hab. n. med. Janusz Menkiszak

  • Endoskopia kurs praktyczny indywidualny

24-28.06.2024

23-27.09.2024

25-29.11.2024

Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. 91 425 05 41

kierownik naukowy kursu dr n. med. Iwona Szydłowska

  • Endoskopia - zaawansowany cz. I

26.02-01.03.2024

Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. 91 425 05 41

kierownik naukowy kursu dr n. med. Iwona Szydłowska

  • Endoskopia - zaawansowany cz. II

15-19.04.2024

Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. 91 425 05 41

kierownik naukowy kursu dr n. med. Iwona Szydłowska

Psychiatria

  • Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

04-08.03.2024

Katedra i Klinika Psychiatrii

ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin

tel. 91 35 11 322

kierownik naukowy kursu prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886