Rzecznik praw studentów i doktorantów


Prof. Mateusz Kurzawski powołany przez Rektora PUM do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Studentów i Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów PUM stoi na straży przestrzegania praw studentów i doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz współpracuje z władzami PUM, Parlamentem Studentów PUM i Parlamentem Doktorantów PUM w sprawach, w których doszło do naruszenia praw studentów lub doktorantów, a także w zakresie edukacji studentów i doktorantów w zakresie praw i obowiązków, jakie im przysługują.


Wnioski do Rzecznika prosimy kierować na adres e-mail: mkurz@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886