Szkoła doktorska


Dyrektor Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

prof. dr hab. Anna Lubkowska

Biuro Szkoły Doktorskiej

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54, pokój 202

e-mail: szkoladoktorska@pum.edu.pl

mgr Aleksandra Jakóbczak - tel. 91 48 00 993

mgr Katarzyna Tarnowska - tel. 91 48 00 994


Godziny pracy:

poniedziałek - czwartek: 9.00-14.30

piątek: nieczynne

 

Akty prawne


Zarządzenie Nr 58/2019 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w spr. utworzenia szkoły doktorskiej

Zarządzenie Nr 59/2019 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w spr. powołania dyrektora szkoły doktorskiej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (Dz. U.  poz. 1668, z późn. zm)

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm)

Zarządzenie nr 140/2020 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 28.09.2020 r. w spr. wprowadzenia Polityki Prywatności dla Doktorantów


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886