Parlament Doktorantów PUM


 

 


Aktualności

 

Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów - Szkoły Doktorskie: PUM & US & ZUT & PM & PK

12 maja 2023 r. zostało zapoczątkowane porozumienie pomiędzy doktorantami Szczecińskich Szkół Doktorskich: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a w czerwcu dołączyły do nich wszystkie pozostałe Szkoły Doktorskie w woj. Zachodniopomorskim: Politechnika Morska w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska.

Porozumienie ma na celu integracje środowiska doktorantów województwa zachodniopomorskiego, w tym organizacja wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym lub społecznym, a w szczególności zmierzających do podnoszenia kwalifikacji doktorantów. (video info)

 

Jako Parlament Doktorantów PUM chcemy, abyście mogli rozwijać się nie tylko akademicko, ale również interdyscyplinarnie co wcześniej nie było w cale takie proste. 

Więcej informacji o aktualnych inicjatywach Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów, z których możecie skorzystać jako Doktoranci PUM, możecie znaleźć tutaj

 


 

WAŻNE INFORMACJE

 

Jeśli ktoś z Doktorantów nie ma możliwości zrealizowania w CSM części swoich obowiązkowych praktyk dydaktycznych (zajęcia ze studentami), pamiętajcie aby wypełnić wniosek dostępny na stronie Szkoły Doktorskiej PUM o zwolnienie z tego obowiązku i złożyć go w Dziekanacie. Terminu składania wniosków jeszcze nie podano (w poprzednich latach informowano mailowo) aczkolwiek trzeba wiedzieć, że wniosek jest tylko na jeden semestr. Tzn. na kolejny semestr należy go złożyć ponownie : )

 


 

Wybory przedstawicieli Doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Termin na zgłaszanie kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie upływa w dniu 15.03.2024 (godzina 23:59).

Zgłoszenia kandydatów można dokonać w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego zgłoszenia na pocztę elektroniczną Parlamentu (phdpum@pum.edu.pl); wiadomość powinna zawierać tytuł „wybory UKE”.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu DKW w dniu 16 marca 2024.

Zgłoszeni kandydaci

Regulamin wyborów UKE

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DOKTORANTÓW UKE

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbędą się w dniu 19.03.2024 r. w godzinach: 13:30- 14:30 w siedzibie Parlamentu Doktorantów PUM, sala 03 w piwnicy budynku MCD2 przy ul. Żołnierskiej 54.

W wyborach zostanie obsadzony 1 mandat i każdy doktorant ma prawo oddać 1 (słownie: jeden) głos. Wyniki wyborów zostaną upublicznione w dniu 20.03.2024.

 


 

Wybory Przedstawicieli Doktorantów do Senatu PUM

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Zgodnie z regulaminem Regulaminem Parlamentu Doktorantów PUM każdemu doktorantowi przysługuje prawo zgłaszania się swojej kandydatury na Przedstawiciela Doktorantów do Senatu PUM. Harmonogram i sposób wyboru przedstawiciela określają odpowiednio: Kalendarz Czynności Wyborczych Wyborów Uczelnianego Kolegium Elektorów, Rektora Oraz Senatu Na Kadencję 2024 - 2028 oraz Regulamin Parlamentu Doktorantów PUM.

Termin na zgłaszanie kandydatów na Przedstawiciela Doktorantów do Senatu PUM upływa w dniu 15.03.2024 (godzina 23:59).

Zgłoszenia kandydatów można dokonać w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego zgłoszenia na pocztę elektroniczną Parlamentu (phdpum@pum.edu.pl); wiadomość powinna zawierać tytuł „wybory Senat”.

Formularz zgłoszeniowy kandydatów - Senat

 


PREZYDIUM

Przewodnicząca

lek. dent. Barbara Gronwald

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: barbara.gronwald@pum.edu.pl

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Senacie PUM;
 • Uczelnianym Zespołe ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Wydziałowym WMiS Zespole  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Komisji Dyscyplinarnej;
 • Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
 • Radzie Szkoły Doktorskiej

Wiceprzewodniczący

lek. dent. Maciej Jedliński

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: maciej.jedlinski@pum.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów PUM w:

 • Radzie Dydaktycznej Dyscypliny Nauki Medyczne;
 • Komisji Dyscyplinarnej

Wiceprzewodnicząca

lek. Honorata Mruk-Mazurkiewicz

(WNoZ, Szkoła Doktorska)

e-mail: honorata.mruk@pum.edu.pl

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Radzie Naukowej Dyscypliny Nauk o Zdrowiu;
 • Radzie Dydaktycznej Dyscypliny Nauk o Zdrowiu;
 • Komisji Dyscyplinarnej;
 • Komisji Stypendialnej

Sekretarz

mgr inż. Jan Bińkowski

(WNoZ, Szkoła Doktorska)

e-mail: jan.binkowski@pum.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów PUM w:

 • Radzie Szkoły Doktorskiej;
 • Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej;
 • Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 

 

CZŁONKOWIE

mgr Aleksandra Orłowska

(Studia Doktoranckie, WNoZ)

e-mail: fizjoterapia.ao@gmail.com

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Wydziałowym WNoZ Zespole  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Komisji Dyscyplinarnej;
 • Komisji Stypendialnej;
 • Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Przyznanie Stypendium Doktoranckiego

lek. Jakub Rosik

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: jakub.rosik@pum.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów PUM w:

 • Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne
 • Radzie Szkoły Doktorskiej
 • Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej;
 • Komisji Stypendialnej

 

Informacje odnośnie przedsięwzięć organizowanych przez Parlament Doktorantów PUM można znaleźć na naszej stronie na FB

Kanały kontaktu z Parlamentem Doktorantów:

 

Studia Doktoranckie


W sprawach nie ujętych na stronie, dotyczących stypendiów doktoranckich oraz z dotacji projakościowej, informacji związanych z harmonogramem studiów oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich PUM, należy kontaktować się z Sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM.

W przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej, regulamin przyznawania wymienionych świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.

W kwestiach prawnych studentów i doktorantów, w tym m.in. wglądu do dokumentacji związanej z samorządem doktorantów i jego funkcjonowaniem, wyjaśniania sytuacji spornych, podstawowej pomocy prawnej oraz wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, należy kontaktować się z sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM, przedstawicielami Parlamentu Doktorantów PUM, lub bezpośrednio z Biurem Rektora (mgr Dorota Karpińska, ul. Rybacka 1, pok. 107).

 

Szkoła Doktorska


Ważne informacje dla doktrantów Szkoły Doktorskiej

W sprawach nie ujętych na stronie, dotyczących stypendiów doktoranckich oraz z dotacji projakościowej, informacji związanych z harmonogramem studiów oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich PUM, należy kontaktować się z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej PUM.

W przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej, regulamin przyznawania wymienionych świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.

W kwestiach prawnych studentów i doktorantów, w tym m.in. wglądu do dokumentacji związanej z samorządem doktorantów i jego funkcjonowaniem, wyjaśniania sytuacji spornych, podstawowej pomocy prawnej oraz wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły Doktorskiej PUM, przedstawicielami Parlamentu Doktorantów PUM, lub bezpośrednio z Biurem Rektora (mgr Dorota Karpińska, ul. Rybacka 1, pok. 107).

 

Pomocne Linki


Informacje dotyczące samorządności doktorantów w Polsce, Zjazdów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, krajowych i międzynarodowych spotkań i warsztatów, a także modelu i funkcjonowania studiów doktoranckich, znajdują się na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów PUM

BON - Biuro ds. osób z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością PUM

Pomoc psychologiczna

Procedura: System wsparcia studentów i doktorantów w procesie uczenia się

Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów

 

WYBORY


Wybory III 2022

Wybory uzupełniające VI 2022

Wybory uzupełniające XI 2022

Wybory uzupełniające X 2023

 

AKTY PRAWNE


Regulamin Studiów Doktoranckich PUM

Regulamin Szkoły Doktorskiej PUM

Kodeks Etyki Doktoranta

Regulamin Parlamentu Doktorantów PUMfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886