Parlament Doktorantów PUM


 

 


Aktualności

 

W związku z nawiązaniem współpracy ze szczecińskimi instytucjami kultury rozpoczynamy cykl rozrywkowy skierowany do Doktorantów PUM "Kultura na Poziomie". Będziemy Was informować o kulturalnych wydarzeniach, na które mamy bilety w specjalnych cenach 🥳

Na wydarzenia możecie zabierać siebie (Doktoranta PUM) oraz swoich najbliższych czy osoby towarzyszące, które nie muszą mieć statusu doktoranta 🤗

Najbliższe wydarzenia odbędą się w Filharmonii Szczecińskiej ale w przyszłości planujemy umożliwić wam również udział w sztukach i koncertach. Aby zarezerwować bilet należy napisać do nas na FB - podać ilość biletów oraz opłacić je według naszych instrukcji (najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem) - i GOTOWE!

Bilety będą czekały na was jak zjawicie się na miejsce 😊

Wszystkie najnowsze wydarzenia w ramach cyklu "Kultura na Poziomie" będą opublikowywane na naszych stronach internetowych oraz FB.

 


 

WAŻNE INFORMACJE

 

Na stronie Szkoły Doktorskiej PUM są już dostępne informacje odnoście Zakończenia Kształcenia.  Pamiętajcie o dopilnowaniu terminów, a my trzymamy kciuki 😊

 


PREZYDIUM

Przewodnicząca

mgr Patrycja Krynicka

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: patrycja.krynicka@pum.edu.pl

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Radzie Szkoły Doktorskiej;
 • Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej;
 • Komisji Stypendialnej;

Wiceprzewodniczący

lek. dent. Maciej Jedliński

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: maciej.jedlinski@pum.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów PUM w:

 • Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne; 
 • Radzie Dydaktycznej Dyscypliny Nauki Medyczne;
 • Radzie Szkoły Doktorskiej;
 • Komisji Dyscyplinarnej;

Wiceprzewodnicząca

lek. Honorata Mruk-Mazurkiewicz

(WNoZ, Szkoła Doktorska)

e-mail: honorata.mruk@pum.edu.pl

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Radzie Naukowej Dyscypliny Nauk o Zdrowiu;
 • Radzie Dydaktycznej Dyscypliny Nauk o Zdrowiu;
 • Radzie Szkoły Doktorskiej;
 • Komisji Dyscyplinarnej;
 • Komisji Stypendialnej;

Sekretarz

lek. dent. Barbara Gronwald

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: barbara.gronwald@pum.edu.pl

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Senacie PUM;
 • Uczelnianym Zespołe ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Wydziałowym WMiS Zespole  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Komisji Dyscyplinarnej;
 • Odwoławczej Komisji Stypendialnej;

 

CZŁONKOWIE

mgr Aleksandra Orłowska

(Studia Doktoranckie, WNoZ)

e-mail: fizjoterapia.ao@gmail.com

Przedstawicielka Doktorantów PUM w:

 • Wydziałowym WNoZ Zespole  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Komisji Dyscyplinarnej;
 • Komisji Stypendialnej;
 • Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Przyznanie Stypendium Doktoranckiego;

lek. Jakub Rosik

(WMiS, Szkoła Doktorska)

e-mail: jakub.rosik@pum.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów PUM w:

 • Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej;
 • Odwoławczej Komisji Stypendialnej;

 

Informacje odnośnie przedsięwzięć organizowanych przez Parlament Doktorantów PUM można znaleźć na naszej stronie na FB

Kanały kontaktu z Parlamentem Doktorantów:

 

Studia Doktoranckie


W sprawach nie ujętych na stronie, dotyczących stypendiów doktoranckich oraz z dotacji projakościowej, informacji związanych z harmonogramem studiów oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich PUM, należy kontaktować się z Sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM.

W przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej, regulamin przyznawania wymienionych świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.

W kwestiach prawnych studentów i doktorantów, w tym m.in. wglądu do dokumentacji związanej z samorządem doktorantów i jego funkcjonowaniem, wyjaśniania sytuacji spornych, podstawowej pomocy prawnej oraz wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, należy kontaktować się z sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM, przedstawicielami Parlamentu Doktorantów PUM, lub bezpośrednio z Biurem Rektora (mgr Dorota Karpińska, ul. Rybacka 1, pok. 107).

 

Szkoła Doktorska


Ważne informacje dla doktrantów Szkoły Doktorskiej

W sprawach nie ujętych na stronie, dotyczących stypendiów doktoranckich oraz z dotacji projakościowej, informacji związanych z harmonogramem studiów oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich PUM, należy kontaktować się z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej PUM.

W przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej, regulamin przyznawania wymienionych świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.

W kwestiach prawnych studentów i doktorantów, w tym m.in. wglądu do dokumentacji związanej z samorządem doktorantów i jego funkcjonowaniem, wyjaśniania sytuacji spornych, podstawowej pomocy prawnej oraz wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły Doktorskiej PUM, przedstawicielami Parlamentu Doktorantów PUM, lub bezpośrednio z Biurem Rektora (mgr Dorota Karpińska, ul. Rybacka 1, pok. 107).

 

Pomocne Linki


Informacje dotyczące samorządności doktorantów w Polsce, Zjazdów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, krajowych i międzynarodowych spotkań i warsztatów, a także modelu i funkcjonowania studiów doktoranckich, znajdują się na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów PUM

BON - Biuro ds. osób z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością PUM

Pomoc psychologiczna

Procedura: System wsparcia studentów i doktorantów w procesie uczenia się

Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów

 

WYBORY


Wybory III 2022

Wybory uzupełniające VI 2022

Wybory uzupełniające XI 2022

 

AKTY PRAWNE


Regulamin Studiów Doktoranckich PUM

Regulamin Szkoły Doktorskiej PUM

Kodeks Etyki Doktoranta

Regulamin Parlamentu Doktorantów PUMfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886