ERASMUS+


Wymiana studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ obejmuje:

- wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni, z którą PUM ma podpisaną umowę (na jeden lub dwa semestry)

Studia realizowane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej. Student PUM może wyjechać najwcześniej  po ukończeniu pierwszego roku studiów I, II, i III stopnia lub po ukończeniu drugiego roku jednolitych studiów magisterskich.

wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej lub innej instytucji(od 2 do 12 miesięcy),


wyjazdy absolwentów na zagraniczną praktykę absolwencką, które mogą być realizowane w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej lub innej instytucji  (od 2 do 12 miesięcy).

Praktyka  powinna być związana ze studiowanym kierunkiem,  w przypadku  absolwentów powinna być związana z dziedziną ukończonych studiów.

Istnieje również możliwość zrealizowania praktyki w dziedzinie zdobycia umiejętności cyfrowych

Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy a na studiach jednolitych magisterskich 24 miesiące. Do łącznej liczby miesięcy są wliczane wcześniejsze wyjazdy w ramach Erasmusa.

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się pracownicy uczelni.

Nauczyciele  mają możliwość wyjazdu w celu:
1.  prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach wyższych, z którymi PUM ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne,
2.udziału w szkoleniu, dotyczącym doskonalenia kompetencji dydaktycznych i rozwijania  w zakresie opracowywania programów nauczania,
3.prowadzenia zajęć dydaktycznych łączonych z udziałem w szkoleniu podnoszącym kompetencje dydaktyczne.

Pracownicy niebędący nauczycielami mają możliwość wyjazdu w celu:
- udziału w szkoleniu  dotyczącym doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, podnoszenia kompetencji potrzebnych w ich pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (udział w  International Staff Week, warsztatach z elementami szkolenia itp.).

W marcu 2021 roku Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu została przyznana Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2021-2027.

W styczniu  2014 roku Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu została przyznana Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2014/15-2020/21.

Więcej informacji na temat Programu ERASMUS+ zawiera strona internetowa: www.erasmusplus.org.pl

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/education/

 

Informujemy o możliwości indywidualnej konsultacji telefonicznej przed naborem.

Napisz do nas meila na adres: erasmus@pum.edu.pl

lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

 +48 91 4800 853

+48 91 4800 893footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886