Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Biuletyn Informacyjny


Biuletyn Informacyjny / Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydawany za zgodą Rektora PUM
Redaguje zespół: Dagmara Budek – redaktor naczelny, Bogusława Romaniak, Jacek Rudnicki
Adres Redakcji: Biblioteka Główna PUM, al. Powstańców Wlkp. 20, 70-110 Szczecin
tel. 91 441 45 00
e-mail: biblioteka@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886