UniwersytetKlinika Kardiologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak


Zespół:

 • dr hab. n. med. Jarosław Gorący - pracownik akademicki
 • dr hab. n. med. Radosław Kiedrowicz - pracownik akademicki
 • dr n. med. Maciej Lewandowski - pracownik akademicki
 • dr n. zdr. A.Mikołajczyk-Kocięcka - pracownik akademicki
 • dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska - pracownik akademicki
 • prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak - pracownik akademicki
 • dr n. med. Krzysztof Przybycień - pracownik akademicki
 • lek. Maciej Wielusiński - pracownik akademicki
 • dr n. med. Łukasz Jodko - pracownik szpitalny
 • dr n. med. Irmina Kossuth - pracownik szpitalny
 • dr n. med. Szymon Olędzki - pracownik szpitalny
 • dr n. med. Katarzyna Widecka - pracownik szpitalny
 • dr hab. n. med. Andrzej Wojtarowicz - pracownik szpitalny
 • dr n. med. Marcin Zakrzewski - pracownik szpitalny
 • lek. Beata Bania - pracownik poradni kardiologicznej
 • dr n. med. Janusz Chomicz - pracownik poradni kardiologicznej
 • lek. Tomasz Nowak - pracownik poradni kardiologicznej
 • dr n. med. Joanna Pieczul-Mróz - pracownik poradni kardiologicznej
 • lek. Jolanta Rapacewicz-Kuźma - pracownik poradni kardiologicznej
 • dr n. med. Wojciech Witkiewicz - pracownik poradni kardiologicznej
 • dr n. med. Aldona Wójcik-Grzeszczuk - pracownik poradni kardiologicznej
 • lek. Małgorzata Zielska - pracownik poradni kardiologicznej

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Kardiologii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów dwóch wydziałów PUM: Wydziału Medycyny i Stomatologii (IV, V i VI rok kierunek lekarski, w tym English Program, III rok kierunek stomatologia), Wydziału Nauk o Zdrowiu (ratownictwo medyczne, fizjoterapia chorób układu krążenia). Ponadto prowadzi specjalizacje lekarzy z kardiologii i chorób wewnętrznych, kursy doskonalące.   

Działalność naukowa: główne zagadnienia to: aspekty elektrofizjologiczne arytmii, szczególnie migotania przedsionków, doskonalenie technik ablacji zaburzeń rytmu serca, stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego, kliniczne i elektrofizjologiczne odmienności arytmii u kobiet, terapia przeciwpłytkowa w ostrych zespołach wieńcowych, biochemiczne i genetyczne aspekty choroby niedokrwiennej serca, epidemiologia i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, aspekty kardiologiczne chorób tkanki łącznej.                                                                                 

Działalność kliniczna/lecznicza: diagnostyka i leczenie chorób serca, w szczególności:

 • ostre (zawał serca) i przewlekłe zespoły wieńcowe - farmakoterapia i leczenie zabiegowe
 • strukturalne choroby serca (wady serca), nowoczesne techniki zabiegowe (TAVI)
 • tętnicze nadciśnienie płucne - farmakoterapia i angioplastyka tt. płucnych
 • zaburzenia rytmu serca - farmakoterapia i techniki zabiegowe - ablacje
 • implantacje urządzeń wszczepialnych - stymulatorów serca, kardiowerterów defibrylatorów serca (ICD), terapii resynchronizującej (CRT), stymulacja pęczka Hisa i lewej odnogi, telemetria urządzeń wszczepialnych
 • nadciśnienie tętnicze oporne - farmakoterapia i leczenie zabiegowe (odnerwianie tt. nerkowych)
 • prewencja chorób sercowo-naczyniowych, leczenie zaburzeń lipidowych
 • niewydolność serca - farmakoterapia, leczenie zabiegowe


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

Prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak studia medyczne ukończył w 1986 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od tego czasu pracuje w Klinice Kardiologii PUM, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. W roku 1991 uzyskał stopień naukowy doktora medycyny za pracę z dziedziny elektrofizjologii klinicznej serca, a w 2004 roku doktora habilitowanego. W latach 1993-2000 prowadził Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W 1995 roku uzyskał specjalizację w zakresie kardiologii. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe skupiają się na farmakologicznym i zabiegowym leczeniu zaburzeń rytmu serca, stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu, nowoczesnych technikach stymulacji serca i leczeniu implantowanymi kardiowerterami-defibrylatorami. W roku 1990 odbył szkolenie w Karolinska Institutet w Sztokholmie, a w latach 1997-1998 był stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na Uniwersytecie w Gandawie, Belgia. Dorobek naukowy prof. Jarosława Kaźmierczaka obejmuje 150 prac opublikowanych w pismach recenzowanych oraz 140 abstraktów zjazdowych. Pod jego kierunkiem 9-ciu lekarzy uzyskało specjalizacje z chorób wewnętrznych i 5 z kardiologii. Od 1989r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 1995r Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Oddziale Szczecińskim PTK dr Kaźmierczak pełnił funkcję sekretarza, a potem przewodniczącego oddziału. 

W latach 2013-15 był Przewodniczącym Sekcji Rytmu Serca PTK. W 2008 roku otrzymał tytuł – Fellow of European Society of Cardiology (FESC).
Od 2009 do 2014 r. był konsultantem wojewódzkim, a od 2014 do 2022 roku konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii. Od 2019 roku jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Pomorskiego UM w Szczecinie. W 2020 roku Prof. Kaźmierczak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz kardiologii.
Pełni też funkcję Naczelnego Lekarza Szpitala Klinicznego SPSK-2. 

Poza pracą zawodową i naukową pasjonuje się literaturą, naukami ścisłymi w ujęciu popularnym, turystyką wysokogórską. Aktywnie uprawia biegi długodystansowe i triathlon.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, budynek W, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 13 77

E-mail: kardio@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886