UniwersytetKatedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof.dr hab. n. med. Aleksander Falkowski


Zespół:

  • dr Piotr Makowiecki
  • dr Stanisław Mokrzyński
  • dr Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska
  • dr Marcin Szemitko

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej, stomatologicznej i anatomii topograficznej dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii w tym studentów English Program oraz dla studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także specjalizacje lekarzy z zakresu radiologii. Ponadto prowadzi fakultety z radiologii zabiegowej. W zakresie działalności klinicznej Katedra zajmuje się m.in. badaniami rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, ultrasonografii, badań dopplerowskich naczyń, Angio CT. Ponadto wykonuje kompleksową diagnostykę chorób sutka-usg, mammografie, biopsje celowane oraz zajmuje się diagnostyką układu stomatologicznego. W zakresie radiologii zabiegowej specjalizuje się w kompleksowej terapii wewnątrznaczyniowej naczyń tętniczych i żylnych z wykorzystaniem najnowszych technik medycznych. Działalność prowadzona jest w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof.dr hab. n. med. Aleksander Falkowski

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski ukończył PAM w 1989 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1996, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego. W roku 2014 r. został mianowany profesorem. Egzamin specjalizacyjny z radiodiagnostyki zdał z wyróżnieniem w 1996 roku. Autor licznych publikacji naukowych z radiologii, głównie z zakresu radiologii zabiegowej, uczestnik i koordynator projektów naukowo-badawczych. Pionier nowoczesnego leczenia wewnątrznaczyniowego chorób naczyń w Polsce. Wieloletni Przewodniczący Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Był członkiem Rady Naukowej i organizatorem wielu kongresów radiologicznych i chirurgii naczyń. Członek Komitetu Redakcyjnego Polish Journal of Radiology. Ukoronowaniem działalności prowadzącej do rozwoju nowoczesnej terapii wewnątrznaczyniowej w macierzystej jednostce i Polsce było powołanie z jego inicjatywy nowej jednostki PUM - Zakładu Radiologii Zabiegowej, której jest kierownikiem. Jest to druga taka samodzielna jednostka w Polsce. Utworzenie nowej jednostki spowodowało dynamiczny rozwój tego rodzaju terapii oraz szeroki zakres nowoczesnych i pionierskich w skali kraju zabiegów. Obecnie ZRZ jest jednym z największych w Polsce ośrodkiem nowoczesnego leczenia wewnątrznaczyniowego chorób naczyń.


Adres jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, SPSK nr 2 PUM, bud. F, piętro 3


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 69

E-mail: zrz@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886