UniwersytetKatedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej


bg

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Urasiński

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (091) 425 31 39

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886