UniwersytetKlinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński


Zespół:

 • dr hab. n. med.Tomasz Ociepa
 • dr n. med. Magdalena Bartnik
 • dr n. med. Elżbieta Kamieńska
 • dr n. med. Małgorzata Mokrzycka
 • dr n. med. Aleksandra Zalewska-Szymanowicz
 • dr n. med. Karolina Zielezińska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna: 

 • pediatria dla studentów III roku kierunku stomatologicznego,
 • V i VI roku (nauczanie praktyczne) kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim,
 • współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Greifswaldzie w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (Telemedycyna),

Przy Klinice Działa Studenckie Koło Naukowe. Działalność naukowa: 

 • diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego u dzieci; udział w międzynarodowych i ogólnopolskich badaniach wieloośrodkowych cALL-Pol, LBL 2018, EuroNet-PHL.
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń układu hemostazy u dzieci.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

Absolwent Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalista chorób dziecięcych, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy. Zainteresowania naukowe: zaburzenia hemostazy u dzieci, schorzenia układu krwiotwórczego u dzieci. Autor ponad 80 publikacji w czasopismach recenzowanych. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego. Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. 


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, USK-1 PUM, wejście M


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 31 39

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886