UniwersytetKlinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski


Zespół:

 • dr n. med. Paulina Dworak
 • dr n. med. Agnieszka Kruk
 • dr n. med. Beata Krupa
 • dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa
 • dr n. med. Paweł Wawryków
 • dr n. med. Sebastian Woźniak

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika POiIDz posiada akredytacje w dziedzinach: pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, które uprawniają do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz odbywania staży kierunkowych w wymienionych dziedzinach.
KPOiIDz jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa Zachodniopomorskiego, specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu dzieci z następującymi schorzeniami:
 

 • nowotwory łagodne i złośliwe
 • fakomatozy (neurofibromatozy i in.)
 • pierwotne niedobory odporności
 • zespoły predysponujące do chorób nowotworowych
 • naczyniaki
 • znamiona atypowe i dysplastyczne
 • powiększone węzły chłonne
 • inne, niezakaźne choroby dzieci


Podstawową działalnością Kliniki pozostaje diagnostyka i leczenie guzów litych u dzieci. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii oraz z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej, jest także członkiem Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych. Daje to możliwość kompleksowego leczenia nowotworów wieku dziecięcego.
Klinika prowadzi nauczanie studentów wydziału lekarskiego w zakresie pediatrii.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Profesor Jarosław Peregud-Pogorzelski ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie, stopień naukowy doktora otrzymał w 1992 r., habilitował się w 2002 r. Specjalista w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, onkologii klinicznej i hematologii. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 15 lat konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Redaktor naczelny czasopisma „Pediatria po Dyplomie”. 


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek św. Mikołaja


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 05 16

E-mail: onkodz@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886