UniwersytetKatedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska


Zespół:

 • dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska
 • lek. dent. Maria Czajkowska-Golec
 • dr n. med. Bartosz Dalewski
 • lek. dent. Robert Derbiszewski
 • lek dent. Justyna Drozdowska-Baumgart
 • dr n. med. Krystyna Grabikowska-Prowans
 • lek. dent. Robert Kowalski
 • dr n. med. Małgorzata Kozak
 • dr n. med. Janusz Kubrak
 • lek. stom. Agnieszka Lapis
 • lek. dent. Kamila Szczuchniak
 • dr n. med. Małgorzata Światłowska-Bajzert

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego z przedmiotu protetyka stomatologiczna, w tym studentów English Program, a także specjalizacje lekarzy oraz kursy doszkalające. W zakresie działalności klinicznej pracownicy Katedry zajmują się diagnostyką i rehabilitacją pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu stomatognatcyznego. Zakres badań naukowych to między innymi:  badania nad modyfikacją materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, analiza polimorfizmów genów z predyspozycją do dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, rehabilitacja implantoprotetyczna z wykorzystaniem nawigacji po szablonach oraz natychmiastowych prac tymczasowych w technologii druku 3D, ocena skuteczności leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu skroniowo-żuchwowego za pomocą iniekcyjnej fibryny bogatopłytkowej oraz kwasu hialuronowego. Działalność kliniczna prowadzona jest w Poradni Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM Sp. z o.o.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska ukończyła w 1983 roku Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej i uzyskała tytuł magistra ekonomii. Jest również absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1987, specjalistą w dziedzinach stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych szkoleń krajowych i zagranicznych w Niemczech i w Austrii. Autorka licznych publikacji naukowych w renomowanych  czasopismach krajowych i zagranicznych, uczestniczka i koordynatorka projektów naukowo-badawczych.   

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Sekcji Protetyki), Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA,  Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie protetyki stomatologicznej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego oraz Zespołu Ekspertów CMKP w dziedzinie protetyki stomatologicznej.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, USK-2 PUM, bud. VI, piętro II


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 17 15

E-mail: zprotst@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886