UniwersytetKlinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski


Zespół:

 • dr n. med. Arkadiusz Greczan

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:

 • anestezjologia, reanimacja i intensywna terapia dla studentów 3, 4 i 5 roku Wydziału Medycyny i Stomatologii, prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim
 • zajęcia w ramach Medycyny Ratunkowej dla studentów 6 roku Wydziału Medycyny i Stomatologii, prowadzone w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • staże kierunkowe do innych specjalizacji
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • szkolenia z zakresu bronchofiberoskopii, wentylacji zastępczej, ciągłej terapii nerkozastępczej
 • szkolenia z możliwości wykorzystania USG w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii i leczeniu bólu
 • szkolenia z zakresu monitorowania hemodynamicznego
   

Działalność naukowo-badawcza:

 • badania naukowe z zakresu powikłań krążeniowych, infekcyjnych i nerkowych w okresie okołooperacyjnym
 • udział w międzynarodowych audytach dot. intensywnej terapii (ICON, POPULAR, PEACE) prowadzonych przez European Society of Anesthesiology i European Society of Intensive Care Medicine.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:

USK Nr 1, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Budynek F


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 44, Gabinet lekarski – bud. F, tel. +48 91 466 11 46 Gabinet lekarski – bud. W, tel. +48 91 466 14 23

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886