UniwersytetKlinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski


Zespół:

 • prof. dr hab. n. zdr. Agnieszka Brodowska
 • dr hab. n. med. Iwona Szydłowska
 • dr n. med. Sylwester Ciećwież
 • dr n. med. Ewelina Malanowska
 • dr n. med. Aleksandra Marciniak
 • dr n. med. Jolanta Nawrocka-Rutkowska
 • dr n. med. Berenika Wiśniewska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:  

 1. Kształcenie studentów w zakresie endokrynologii ginekologicznej, niepłodności małżeńskiej oraz planowania rodziny. Zajęcia są prowadzone dla studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego, dla kierunku położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ponadto działalność dydaktyczna odbywa się w ramach studiów niestacjonarnych na kierunku fizjoterapii oraz położnictwa II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 2. Kształcenie podyplomowe lekarzy stażystów.
 3. Prowadzenie staży specjalizacyjnych z zakresu ginekologii i endokrynologii ginekologicznej dla lekarzy specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.
 4. Prowadzenie stażu specjalizacyjnego z zakresu ginekologii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny rodzinnej.
   

Zasadnicza problematyka naukowa:

 1. Endokrynologia ginekologiczna.
 2. Niepłodność małżeńska.
 3. Planowanie rodziny.
 4. Onkologia ginekologiczna.
 5. Uroginekologia.
 6. Endometrioza.


Podległe jednostki:

 • Poradnie Przykliniczne przy KGEiOG PUM w USK-1 PUM: Onkologiczna, Endokrynologii i Niepłodności, Endometriozy,
 • Poradnia Uroginekologiczna


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski

1982 r. - Dyplom ukończenia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Od 1982 r. pracownik Kliniki Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej PUM (wcześniej- przed zmianą nazwy: Kliniki Ginekologii; Kliniki Rozrodczości i Ginekologii; Kliniki Ginekologii i Uroginekologii SPSK Nr 1 PUM) w Szczecinie na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta oraz zastępcy kierownika kliniki.

Od 2002 roku kierownik kliniki (ordynator).
1986 r. - I stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii
1986 r. - Stopień doktora nauk medycznych
1989 r. - II stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii
2001 r. - Stopień doktora habilitowanego
2005 -2012 - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM w Szczecinie przez dwie kadencje
2007 r. - Stanowisko profesora nadzwyczajnego w PAM
2011 r. - Tytuł profesora nauk medycznych
2017 r. - Specjalizacja z endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu

Prof. Andrzej Starczewski jest autorem licznych prac naukowych, w tym w recenzowanych czasopismach. Brał czynny udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce oraz za granicą. Jest opiekunem lekarzy w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz z endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu. Jest promotorem licznych prac magisterskich oraz przewodów doktorskich.
 


Adres jednostki:

USK-1 PUM, 70-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście C, III piętro Poradnia Ginekologiczna mieści się w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych wejście „N”.


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 05 41

E-mail: klginuro@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886