UniwersytetKlinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć


Kierownik jednostki:

dr. hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz


Zespół:

  • dr n. med. Katarzyn Niwińska
  • dr n. med. Anna Żakowska-Żych

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W klinice prowadzone są  badania mające na celu wyjaśnienie podłoża genetycznego wad układu moczowego u dzieci. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Kierownikiem kliniki jest dr hab. n med. Andrzej Brodkiewicz specjalista pediatrii i nefrologii dziecięcej pełniący również funkcję konsultanta wjewódzkiego z zakresu nefrologii dziecięcej. 


Adres jednostki:

70-780 Szczecin, ul. Mączna 4, Blok 19. Wejście 19 F (pierwsze piętro)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 880 61 91

E-mail: nefrologia@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886