UniwersytetKatedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski


Zespół:

 • lek. stom. Agnieszka Chamarczuk
 • dr n. z. dr Włodzimierz Dura
 • lek. stom. Joanna Falkowska
 • lek. dent. Aleksandra Filipowicz
 • dr n. med. Mateusz Granat
 • mgr Patrycja Jelonek
 • dr n. med. Katarzyna Kot
 • mgr Agnieszka Krukowska-Zaorska
 • dr n. med. Ewa Marek
 • lek. dent. Patrycja Petruk
 • lek. stom. Łukasz Połudzień
 • dr n. med. Joanna Rasławska-Socha
 • lek. dent. Miłosz Sulczewski

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W jednostce realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko i anglojęzycznych roku I, II, III i IV  kierunku lekarsko-dentystycznego z przedmiotów: ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii, stomatologia zachowawcza przedkliniczna, endodoncja przedkliniczna, nowoczesne metody terapii stomatologicznej. 

Działalność naukowa dotyczy stomatologii odtwórczej i endodoncji, w tym materiałów oraz technik stosowanych w leczeniu kanałowym zębów. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. Mariusz Lipski ukończył PAM w 1990 r., w 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego. Egzaminy specjalizacyjne ze stomatologii ogólnej i zachowawczej zdał z wyróżnieniem. Autor licznych publikacji naukowych w czasopismach stomatologicznych. Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym zębów. Współautor siedmiu książek, w tym redaktor dwóch podręczników dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Od 2013 r. pełni funkcję redaktora naczelnego „Magazynu Stomatologicznego”. Promotor w 12 przewodach doktorskich; recenzent 42 rozpraw doktorskich, 2 rozpraw i dorobku w związku z nadaniem stopnia dra habilitowanego i 13 wniosków o nadanie tytułu profesora. 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, budynek V, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 30 (sekretariat), +48 91 466 18 01, +48 91 466 18 02

E-mail: fantom@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886