UniwersytetKlinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Konrad Jarosz


Zespół:

 • prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka - adiunkt dydaktyczny
 • dr hab. n. med. Jowita Biernawska
 • dr n. med. Agata Andrzejewska
 • dr n. med. o zdr. Monika Felczerek
 • dr n. med. Klaudyna Kojder
 • lek. Mateusz Gutowski
 • lek. Joanna Grzelak
 • lek. Jakub Miegoń
 • mgr Paulina Bielska
 • mgr Kamila Pawłowicz
 • mgr Katarzyna Taczała

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmujemy się pacjentami w trudnym okresie okołooperacyjnym oraz udzielamy pomocy chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, którzy wymagają wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia przy zastosowaniu inwazyjnych metod wspomagania funkcji życiowych oraz ciągłego nadzoru, co pozwala uchronić ich przed najpoważniejszymi konsekwencjami choroby. Rolą anestezjologa jest ocena stanu zdrowia i przygotowanie pacjenta do zabiegu w trakcie pobytu w szpitalu, zadbanie o jego bezpieczeństwo w trakcie operacji oraz zapewnienie skutecznego leczenia bólu w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. W zakresie intensywnej terapii w dwudziestoczterostanowiskowej Klinice zapewniamy możliwość leczenia ciężko chorych pacjentów, w tym z krytycznymi obrażeniami ciała, wymagających zastosowania zaawansowanych technik podtrzymywania funkcji życiowych. Współpracujemy ściśle z jednostkami szpitala, dążąc do udzielenia pełnej i wielospecjalistycznej pomocy w celu poprawienia wyników leczenia, zmniejszając liczbę powikłań i skracając czas pobytu pacjenta w szpitalu. W postępowaniu terapeutycznym kierujemy się nowoczesną wiedzą medyczną oraz stosujemy wszystkie dostępne techniki intensywnej terapii.

 Poniżej przedstawiamy pełen zakres naszej działalności:

1.   Przedoperacyjna ocena stanu zdrowia z określeniem stopnia ryzyka znieczulenia

2.   Przygotowanie chorego do operacji i wybranej metody znieczulenia

3.   Znieczulenie do zabiegu operacyjnego, zarówno w ramach Centralnego Bloku Operacyjnego, jak również w pracowniach diagnostyczno-terapeutycznych innych jednostek szpitala

4.   Opieka okołooperacyjna i leczenie bólu pooperacyjnego

5.   Leczenie bólu przewlekłego

6.   Współudział w procedurach resuscytacyjnych w nagłych stanach zagrożenia życia na terenie szpitala

7.   Zakładanie i udział w opiece nad dostępami dożylnymi

8.   Prowadzenie intensywnej terapii i diagnostyki u chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

9.   Leczenie niewydolności wielonarządowej w tym niewydolności oddechowo-krążeniowej

10. Leczenie uogólnionych zakażeń wymagających zastosowania zaawansowanych technik i metod

11. Nieoperacyjne leczenie następstw urazów, w tym wielonarządowych, w ramach jedynego w województwie centrum urazowego 

12. Prowadzenie opieki poresuscytacyjnej

13. Współudział w leczeniu ciężko chorych we wszystkich jednostkach szpitala w ramach konsultacji specjalistycznych

14. Współudział w żywieniu pozajelitowym chorych hospitalizowanych w szpitalu.

Tematyka badań naukowych:

 1. Prowadzenie badań nad poprawą wyników leczenia chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
 2. Modyfikacja próby bezdechu w trakcie diagnostyki mózgu
 3. Zastosowanie ketaminy w zespole bólu wielomiejscowego (CRPS)
 4. Ocena skuteczności blokad regionalnych w leczeniu bólu pooperacyjnego
 5. Wpływ stymulacji smakowej na leczenie po urazie CUN. 

Działalność dydaktyczna:

1. Zajęcia z anestezjologii i intensywnej terapii dla studentów piątego roku kierunku lekarskiego
2. Zajęcia fakultatywne z podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych dla studentów trzeciego, czwartego i piątego roku
3. Wykłady dla studentów czwartego roku studiów w ramach zajęć fakultatywnych dotyczących bólu
4. Zajęcia z medycyny ratunkowej dla studentów szóstego roku
5. Prowadzenie staży podyplomowych
6. Realizowanie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
7. Prowadzenie staży cząstkowych z anestezjologii i intensywnej terapii dla innych specjalizacji.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr n. med. Konrad Jarosz

dr n. med. Konrad Jarosz

​​​​Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie rocznik 1999, jak również absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – rocznik 2004. Stopień doktora nauk medycznych został nadany uchwałą Rady Wydziału Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2006 roku. Dyplom specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii uzyskał w 2006 roku. W 2023 roku ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zatrudniony nieprzerwanie od 12 lat na stanowiskach Lekarza Kierującego oraz Zastępcy Lekarza Kierującego Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK-1 PUM. Od 1 września 2016 roku pełnił obowiązki Dyrektora USK nr 1 PUM w Szczecinie, zaś od 1 stycznia 2017 roku, po przeprowadzonym postepowaniu konkursowym, został zatrudniony na stanowisku Dyrektora i pełni nadal tę funkcję. 

Wyróżniony w konkursie „Menedżer roku 2021 w ochronie zdrowia” w kategorii placówki medyczne. Szpital pod jego kierownictwem zajął również VII miejsce w kategorii „Szpitale z kontraktem NFZ wyższym niż 99 milionów złotych” w zestawieniu „Liderzy zarządzania”. 

W latach 2009–2013 członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie, w latach 2013–2018 oraz od 2022 roku. W latach 2018–2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.


Adres jednostki:

USK-1, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; wejście "B" lub "C", parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 33 78

E-mail: klanest@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886