UniwersytetKatedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Ryta Łagocka


Zespół:

 • dr hab. n. med. Katarzyna Barczak
 • dr hab. n. med. Alicja Nowicka
 • dr n. med. Mirona Palczewska-Komsa
 • dr n. med. Monika Szmidt-Kądys
 • dr n. med. Kinga Kaczor-Wiankowska
 • dr n. med. Elżbieta Kubala
 • dr n. med. Katarzyna Lewusz-Butkiewicz
 • lek. dent. Joanna Metlerska
 • dr n. med. Paulina Strzelecka
 • dr hab. n. med. Damian Lichota
 • dr n. med. Jolanta Sikorska-Bochińska
 • dr n. med. Matylda Trusewicz
 • dr n. med. Agnieszka Witek
 • dr n. med. Aleksandra Kulas - Bałaban
 • lek. dent. Justyna Kulik-Sajewicz
 • lek. dent. Izabela Maciejewska
 • lek. dent. Marta Rogocka
 • lek. dent. Karolina Strugielska
 • dr n. med. Łukasz Tyszler
 • lek. dent. Katarzyna Ulacha
 • lek. dent. Irini Fagogeni
 • lek. dent. Natalia Smuga
 • mgr Brygida Brzozowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W jednostce realizowane są: 

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko i anglojęzycznych roku III, IV  i V kierunku lekarsko-dentystycznego ze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji.
 • staże podyplomowe - szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
 • specjalizacyjne staże cząstkowe w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją dla innych specjalizacji stomatologicznych
   

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zasadnicza problematyka naukowa dotyczy stomatologii odtwórczej i endodoncji, ze szczególnym uwzględnieniem kariologii i endodoncji minimalnie inwazyjnej  oraz właściwości materiałów i narzędzi stosowanych w stomatologii zachowawczej i endodoncji.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr hab. n. med. Ryta Łagocka ukończyła PAM z wyróżnieniem w 1992 r., w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego. Egzaminy specjalizacyjne ze stomatologii ogólnej (2002 r.) i ze stomatologii zachowawczej z endodoncją (2008 r.) zdała z wyróżnieniem.  Od 2021 r. kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM. Autorka licznych publikacji naukowych w czasopismach stomatologicznych. Główne zainteresowania badawcze to analiza  związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej i zdrowiem ogólnym oraz bezpieczeństwo stosowania współczesnych materiałów odtwórczych stosowanych w stomatologii zachowawczej i endodoncji. 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, bud. XVIII, 2 piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 48

E-mail: zstzach@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886