UniwersytetKatedra i Klinika Gastroenterologii


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. T.Starzyńska

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. 91/4253211
kgastro@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886