UniwersytetKlinika Gastroenterologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. med. Andrzej Białek


Zespół:

  • dr Krzysztof Dąbkowski
  • dr Anna Deskur
  • dr hab. Małgorzata Ławniczak
  • dr hab. Wojciech Marlicz
  • dr Wiesława Rogoza-Mateja
  • dr hab. Michał Wasilewicz
  • dr Iwona Zawada

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych dla studentów 3 roku Wydziału Lekarskiego i Stomatologii, z gastroenterologii dla 4 roku Wydziału Lekarskiego oraz zajęcia praktyczne dla 6 roku Wydziału lekarskiego w języku polskim i angielskim.  Działalność naukowa skupia się na wprowadzaniu ocenie przydatności klinicznej nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, tj endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD), przezustna endoskopowa miotomia (POEM i ZPOEM w leczeniu uchyłka Zenkera), ablacja guzów nowotworowych metodą częstotliwości fał radiowych (RFA), udział i ocenie skuteczności strategii skryningowych w zapobieganiu występowania raka jelita grubego, a także ocenie wpływu mikrobioty w chorobach nienowotworowych przewodu pokarmowego.Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych dla studentów 3 roku Wydziału Lekarskiego i Stomatologii, z gastroenterologii dla 4 roku Wydziału Lekarskiego oraz zajęcia praktyczne dla 6 roku Wydziału lekarskiego w języku polskim i angielskim.  Działalność naukowa skupia się na wprowadzaniu ocenie przydatności klinicznej nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, tj endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD), przezustna endoskopowa miotomia (POEM i ZPOEM w leczeniu uchyłka Zenkera), ablacja guzów nowotworowych metodą częstotliwości fał radiowych (RFA), udział i ocenie skuteczności strategii skryningowych w zapobieganiu występowania raka jelita grubego, a także ocenie wpływu mikrobioty w chorobach nienowotworowych przewodu pokarmowego.


Podległe jednostki:

  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Pracownia Endoskopii Centrum badań Przewodu Pokarmowego


Nota kierownika jednostki:

dr hab. med. Andrzej Białek

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik  Kliniki Gastroenterologii SPSK-1 i PUM w Szczecinie od 2022r. Ukończył Wydział Lekarski PAM w roku 1992. Tytuł dr hab uzyskał w 2015r. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką, specjalizując się w endoskopii diagnostycznej i zabiegowej. Odbył liczne staże zawodowe m.in. w Tokio, Marsylii, Arnhem, Amsterdamie. Jest jednym z pionierów w Polsce nowych metod terapii endoskopowej takich jak septotomia endoskopowa uchyłka Zenkera, endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD) i przezustna endoskopowa miotomia (POEM).
 

Członek międzynarodowych panelów eksperckich (Experts’ Panel  “Experts meet Experts”, ESGE Panel on ESD) i towarzystw gastrologicznych (PTGE, ESGE, IASGO). Autor ponad 50 wystąpień a konferencjach polskich i międzynarodowych oraz ponad 50 publikacji. Od 2022r konsultant wojewódzki w zakresie gastroenterologii województwa zachodniopomorskiego.


Adres jednostki:

USK - 1, Ip. Wejście G, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 32 11

E-mail: kgastro@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886