UniwersytetKatedra Diagnostyki Laboratoryjnej


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz


Zespół:

 • dr n. med. Agnieszka Boroń
 • dr hab. n. med. prof. Jeremy Clark
 • dr hab. n. med. Iwona Gorący
 • dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarczyk
 • Małgorzata Kaplewska
 • dr n. med. Klaudyna Lewandowska
 • dr n. med. Magdalena Ostanek-Pańka
 • Paulina Szczepaniak
 • dr n. med. Thierry van de Wetering
 • dr hab. n. med. Aldona Siennicka
 • mgr Justyna Bagdzińska
 • dr n. med. Marta Budkowska
 • prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska
 • mgr Magdalena Kłysz
 • prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz
 • dr n. med. Aleksandra Suchanecka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • biomolekularne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego
 • biomolekularne podłoże uzależnień
 • kardiologia molekularna
 • nefrologia molekularna
 • epigenetyka chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nerek

 

Stosowane techniki badawcze:

 • izolowanie i hodowla komórek
 • PCR
 • sekwencjonowanie DNA
 • pirosekwencjonowanie
 • chromatografia cieczowa
 • metody immunoenzymatyczne
 • spektrofotometria


Podległe jednostki:

 • Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej
 • Zakład Analityki Medycznej
 • Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

Profesor Andrzej Ciechanowicz jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 1988 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 1997 roku, a specjalizację z hipertensjologii w 2006 r. W roku 1992 na podstawie rozprawy: „Prekalikreina osoczowa jako wskaźnik diagnostyczny i rokowniczy przewlekłych chorób wątroby” otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Molekularne mechanizmy nefroprotekcyjnego działania enalaprilu w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek”. W latach 1992-1993 i w roku 1995 (stypendium ERA-EDTA) odbył staż naukowy w Instytucie Farmakologii i w Klinice Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu. W roku 2005 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Prodziekan Wydziału Lekarskiego PAM ds. studentów anglojęzycznych w kadencji 1999-2002, prorektor ds. nauki PUM w kadencji 2005-2008, a w latach 2012-2016 rektor PUM. 


Adres jednostki:

70-11 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72, Budynek K, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 1490

E-mail: kadlimem@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886