UniwersytetKatedra Diagnostyki Laboratoryjnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz


Podległe jednostki:

  • Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej
  • Zakład Analityki Medycznej
  • Samodzielna Pracownia Genetyki i Epigenetyki Behawioralnej


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886