UniwersytetZakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz


Zespół:

 • dr n. med. Agnieszka Boroń
 • dr hab. n. med. prof. Jeremy Clark
 • dr hab. n. med. Iwona Gorący
 • Małgorzata Grzegorczyk
 • dr hab. n. med. Dorota Kostrzewa-Nowak
 • dr n. med. Klaudyna Lewandowska
 • Paulina Szczepaniak
 • dr n. med. Thierry van de Wetering

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczno-wychowawcza: 
WMiS:

 • Diagnostyka laboratoryjna – III rok kierunek lekarski
 • Diagnostyka laboratoryjna – IV rok kierunek lekarski
 • Laboratory diagnostics – III rok kierunek lekarski EP
 • Laboratory diagnostics – IV rok kierunek lekarski EP

WFBMiML:

 • Enzymologia – II rok, 1 stopień kierunek biotechnologia
 • Biochemia kliniczna – I rok, 2 stopień kierunek biotechnologia
 • Metodologia pracy doświadczalnej – I rok, 2 stopień kierunek biotechnologia
 • Biochemia kliniczna – IV rok kierunek analityka medyczna
 • Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań – IV rok kierunek analityka medyczna
 • Statystyka medyczna – II rok kierunek analityka medyczna
 • Statystyka – I rok kierunek farmacja
 • Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań – V rok kierunek farmacja


Zasadnicza problematyka naukowa:

 • biomolekularne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego
 • kardiologia molekularna
 • nefrologia molekularna
 • epigenetyka chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nerek

Stosowane techniki badawcze:

 • PCR
 • sekwencjonowanie DNA
 • pirosekwencjonowanie
 • metody immunoenzymatyczne
 • spektrofotometria


Podległe jednostki:

 • Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

Profesor Andrzej Ciechanowicz jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 1988 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 1997 roku, a specjalizację z hipertensjologii w 2006 r. W roku 1992 na podstawie rozprawy: „Prekalikreina osoczowa jako wskaźnik diagnostyczny i rokowniczy przewlekłych chorób wątroby” otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Molekularne mechanizmy nefroprotekcyjnego działania enalaprilu w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek”. W latach 1992-1993 i w roku 1995 (stypendium ERA-EDTA) odbył staż naukowy w Instytucie Farmakologii i w Klinice Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu. W roku 2005 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Prodziekan Wydziału Lekarskiego PAM ds. studentów anglojęzycznych w kadencji 1999-2002, prorektor ds. nauki PUM w kadencji 2005-2008, a w latach 2012-2016 rektor PUM. 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Budynek K, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 14 90

E-mail: kadlimem@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886