Uniwersytet



Samodzielna Pracownia Genetyki i Epigenetyki Behawioralnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz


Zespół:

  • prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz
  • dr n. med. Aleksandra Suchanecka
  • mgr Aleksandra Strońska-Pluta

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Genetyki i Epigenetyki Behawioralnej prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydział Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, a także Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Zakres badań naukowych obejmuje  analizę asocjacji uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz innych zaburzeń psychicznych,  z uwzględnieniem zmian w metylacji. Działalność prowadzona jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz

Prof. dr hab. Anna Grzywacz- biolog, diagnosta laboaratoryjny, specjalista zdrowia publicznego, certyfikowany asystent zarządzania jakością według norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 15189 w medycznym laboratorium diagnostycznym. Stypendysta Instytutu Genetyki Człowieka Uniwersytetu Eppendorfa w Hamburgu. Kierownik dwóch grantów NCN. Ekspert w NCBiR oraz w panelach NCN, recenzent i promotor wielu doktoratów. Prowadzi bogatą działalność publikacyjną z zakresu medycyny i genetyki.


Adres jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM - budynek K (II piętro) al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 11, +48 91 4661491

E-mail: promocja.zdrowia@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886