UniwersytetKatedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé


Zespół:

  • dr n. med. Magdalena Bednarek-Jędrzejek
  • prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
  • dr n. med. Wioletta Mikołajek-Bedner
  • dr n. med. Aleksandra Rajewska
  • dr n. med. Małgorzata Sokołowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Położnictwa i Ginekologii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Kierunku Lekarskiego oraz  Kierunku Lekarsko-Dentystycznego (w tym studentów English Program) w zakresie położnictwa. Ponadto realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii i organizuje ogólnopolskie kursy specjalizacyjne w tej dziedzinie. Zasadnicza problematyka naukowa Kliniki to zagadnienia związane z patogenezą porodu przedwczesnego i patogenezą chorób niedokrwiennych łożyska oraz diagnostyka prenatalna z wykorzystaniem metod biofizycznych i biochemicznych. 

Aktualnie prowadzone badania: 

  1. Ocena układu krążenia u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym;
  2. Wczesna predykcja preeklamsji i innych chorób niedokrwiennych łożyska;
  3. Przewlekły stan zapalny w patogenezie porodu przedwczesnego


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. Andrzej Torbé ukończył studia w Pomorskiej Akademii Medycznej w roku 1981. W roku 1992 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w roku 2004 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2012 tytuł profesora nauk medycznych. Od rozpoczęcia pracy zawodowej zatrudniony jest w Klinice Położnictwa i Ginekologii, kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta, zastępcy kierownika kliniki, a obecnie kierownika kliniki. W latach 2009-2015 był Przewodniczącym Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od roku 2018 do chwili obecnej jest Przewodniczącym Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W latach 2012-2020 piastował funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Perinatologii. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, USK nr 2 PUM, budynek A2


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 13 50

E-mail: kpgn@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886