UniwersytetI Katedra i Klinika Okulistyki


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska


Zespół:

  • dr n. med. Monika Dzięciołowska
  • mgr piel. Aleksandra Grabowicz
  • mgr piel. Izabella Kopińska
  • lek. Aleksandra Kowalska-Budek
  • lek. Elżbieta Krytkowska
  • dr n. med. Leszek Kuprjanowicz
  • lek. Tomasz Miszczuk
  • dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska
  • lek. Marta Wiącek
  • dr n. med. Aleksandra Zakrzewska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

I Katedra i Klinika Okulistyki prowadzi działaność dydaktyczną dla studentów Wydział Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, a także specjalizacje lekarzy, kursy doskonalące i szkolenia lekarzy rodzinnych. W zakresie działalności klinicznej Katedra zajmuje się mikrochirurgią przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, diagnostyką i leczeniem AMD, jaskry, zaćmy, chorób rogówki, chorób błony naczyniowej i patologii szklistkowo-siatkówkowych. Zakres badań naukowych to m.in. strategie terapii komórkowej w leczeniu chorób degeneracyjnych siatkówki oka, testy genetyczne i biomarkery zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz analiza parametrów refrakcyjnych u pacjentów po keratoplastyce warstwowej. Działalność prowadzona jest w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Podległe jednostki:

Poradnia leczenia AMD; 
Poradnia leczenia DME, 
Poradnia i Pracownia Laserowa; 
Pracownia diagnostyki obrazowej i perymetrii (USG, 
OCT odcinka przedniego i tylnego, perymetria kinetyczna i statyczna, mikroperymetria); 
Poradnia okulistyczna ogólna; 
Poradnia leczenia chorób rogówki (mikroskopia konfokalna, tomografia rogówki, mikroskopia spekularna); 
Poradnia leczenia chorób siatkówki i witrektomijna; Poradnia leczenia jaskry.


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

Prof. Anna Machalińska ukończyła PAM w 1998 r., w 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego. Egzamin specjalizacyjny z okulistyki zdała z najwyższą w skali kraju notą w 2008 r, a w 2016r uzyskała tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology. Autorka licznych publikacji naukowych w czasopismach okulistycznych, uczestniczka i koordynatorka wielu projektów naukowo-badawczych, finansowanych m.in. ze środków NCBiR, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ABM, MNiSW , NCN oraz Urzędu Marszałkowskiego. Po raz pierwszy na świecie przeprowadziła unikatowe leczenie pacjentów ze zwyrodnieniem siatkówki, w oparciu o autorski protokół polegający na doszklistkowym podaniu wyselekcjonowanej populacji komórek szpiku kostnego. Specjalizuje się w chirurgii przedniego oraz tylnego odcinka oka, m.in.: zaćmy, jaskry i chirurgii rogówki, chirurgii szklistkowo-siatkówkowej oraz diagnostyce i leczeniu laserowym chorób siatkówki. Współzałożycielka Zachodniopomorskiego Banku Tkanek Oka w Szczecinie. Zorganizowała wiodące w Polsce centrum kliniczne przeszczepów rogówki, gdzie wykonuje zabiegi w oparciu o najnowocześniejsze techniki operacyjne chirurgii mikroinwazyjnej. Odbyła szereg staży w renomowanych ośrodkach w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Belgii i Wielkiej Brytanii. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki, egzaminator European Board of Ophthalmology, recenzent projektów NCN z zakresu okulistyki.


Adres jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, SPSK-2 PUM, bud. J, piętro 3


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 38 600

E-mail: oko1@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886