UniwersytetOddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Robert Kowalczyk


Zespół:

  • lek. stom. Radosław Bubieło
  • dr n. med. Martyna Koczocik
  • dr n. med. Dorota Margula-Jaśkowska
  • dr n. med. Artur Nowak
  • lek. dent. Konrad Olszewski
  • lek. dent. Paweł Pawłowicz
  • dr n. med. Anna Rzewuska
  • dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak
  • lek. dent. Paweł Wachowiak

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Jednostka zajmuje się prowadzeniem stażu specjalizacyjnego z zakresu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, staży cząstkowych dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z innych dziedzin lekarskich i stomatologicznych oraz realizuje zajęcia dydaktyczne dla III, IV i V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii z zakresu Chirurgii Stomatologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W zakresie działalności usługowej zajmuje się leczeniem nowotworów złośliwych i łagodnych głowy i szyi, wad rozwojowych kości twarzoczaszki, urazów części twarzowej czaszki, schorzeń zębopochodnych, obwodowych zaburzeń nerwów czaszkowych oraz rehabilitacją pooperacyjną z udziałem wykwalifikowanego personelu i sprzętu fizjoterapeutycznego.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr n. med. Robert Kowalczyk jest absolwentem  Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1993 r.). Ukończył kierunek lekarski i kierunek lekarsko-dentystyczny. Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. W 2001 r. obronił pracę doktorską. Specjalizuje się w zakresie onkologii głowy i szyi. Konsultant wojewódzki w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; wejście "H", piętro II


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 04 17

E-mail: klchsztw@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886