UniwersytetKlinika Kardiochirurgii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz


Zespół:

 • dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz
 • dr n. med. Andrzej Biskupski
 • dr n. med. Piotr Sielicki
 • dr n. med. Paweł Walerowicz
 • lek. med. Jakub Udzik
 • dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz
 • dr n. med. Andrzej Biskupski
 • dr n. med. Krzysztof Filipiak
 • dr n. med. Tomasz Jędrzejczak
 • dr n. med. Jacek Juściński
 • dr n. med. Ewelina Kuligowska
 • dr hab. n. med. Mariusz Listewnik, prof. PUM
 • dr n. med. Krzysztof Mokrzycki
 • dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński
 • dr n. med. Piotr Sielicki
 • dr n. med. Paweł Walerowicz
 • dr n. med. Andrzej Żych

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzimy wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów PUM
 • Posiadamy akredytację na prowadzenie specjalizacji z kardiochirurgii
 • Prowadzimy staże do specjalizacji z kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, ogólnej i naczyniowej
 • Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza:

 • Operacyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca
 • Operacje naprawcze zastawek serca
 • Zabiegi wewnątrznaczyniowego wszczepiania zastawki aortalnej TAVI
 • Zabiegi wewnątrznaczyniowego wszczepiania stentgraftów
 • Śródoperacyjne badanie echokardiograficzne TEE
 • Wczesna terapia i rehabilitacja chorych po operacjach kardiochirurgicznych


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz

Dr hab. n med. Jerzy Pacholewicz jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu. Od 1984 do 2022 roku związany z Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii SUM, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu gdzie przechodził kolejne etapy pracy zawodowej. Jest specjalistą w dziedzinie kardiochirurgii i chirurgii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku na podstawie rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem zatytułowanej „Ocena krioprezerwowanej tętnicy piersiowej wewnętrznej, jako materiału do pomostowania naczyń wieńcowych”.  W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Wczesne i odległe wyniki  leczenia chirurgicznego choroby wieńcowej u chorych w starszym wieku z uwzględnieniem  różnych technik operacyjnych w obserwacji 5- letniej”. W przebiegu pracy odbywał szkolenia w kraju i zagranicą w zakresie kardiochirurgii klinicznej jak i doświadczalnej w Department of Cardiac Surgery and Deborah Research Institute, Deborah Heart and Lung Center Browns Mills, Nj, USA i Harper Hospital, Detroit , MI, USA, Klinika kardiochirurgii Leuven, Belgia. Zainteresowania zawodowe kardiochirurgia, leczenie niewydolności serca mechanicznym wspomagania serca, transplantologia kliniczna. Jest autorem i współautorem ponad 350 prac naukowych, promotorem w przewodach doktorskich. Kierownik Programu Mechanicznego wspomagania serca w SCCS w latach 1998-2020. Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie kardiochirurgii do roku 2022.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, budynek W, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 13 91

E-mail: kkkardch@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886