UniwersytetZakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak


Zespół:

  • lek. dent. Garstka Adam - Wykładowca
  • dr n. med. Gronwald Helena - Asystent
  • dr n. zdr. Grzegocka Marta - Samodzielny Referent
  • dr n. med. Skomro Piotr - Starszy Wykładowca

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej prowadzi działalność dydaktyczną przedkliniczną dla studentów kierunku lekarsko - dentystycznego Wydziału Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, w zakresie: Anatomii i fizjologii narządu żucia (1 r.), Materiałoznawstwa i sprzętu stomatologicznego (2 r.), Rehabilitacji (4 r.) oraz Zarządzania i ekonomiki (4 r.). Przy Jednostce od wielu lat funkcjonuje Koło Naukowe Studenckiego Towarzystwa Naukowego a także koła tematyczne, które umożliwiają studentom nabywanie dodatkowych kompetencji z obszaru edukacji realizowanego przez Jednostkę.   Zakres badań naukowych prowadzonych w Jednostce obejmuje przede wszystkim możliwości diagnostyczne w stomatologii przy użyciu nowoczesnych aparatów diagnostycznych oraz wykorzystanie fizykalnych metod leczenia i rehabilitacji w stomatologii. Prowadzona działalność naukowa w zakresie fizykodiagnostyki i fizykoterapii stomatologiczna obejmuje mi.in badania nad zastosowaniem magnetostymulacji, magnetoledoterapii, laseroterapii czy ozonoterapii w leczeniu tkanek zęba, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia czy też powikłań po zabiegach chirurgicznych. Ponadto prowadzone są badania nad zastosowaniem abrazji powietrznej w leczeniu choroby próchnicowej i profilaktyce przyzębia brzeżnego, matebolizmu minerałów (F, Mg, Ca) w tkankach zęba oraz badania materiałowe tkanek twardych zęba i wybranych materiałów stomatologicznych. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr hab. n. med. Danuta Lietz - Kijak  ukończyła PAM w 1993 r., w 2009 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego. Egzamin specjalizacyjny ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1997 roku. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe „Zdrowie publiczne – marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia”; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie . Funkcję Kierownika Jednostki pełni nieprzerwanie od 2013. Od 2017 roku pełni ponadto funkcję Prezesa Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. (2 kadencje). Od 2007 roku organizatorka 13 Sympozjów Naukowych pn.: "Stomatologia interdyscyplinarna" których celem jest integracja środowisk medycznych oraz propagowanie wiedzy w zakresie fizjoterapii stomatologicznej. Promotor 4 prac doktorskich. Autorka 387 publikacji polsko- i anglojęzycznych w szczególności w zakresie fizykodiagnostyki i fizjoterapii stomatolognatycznej.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72


Kontakt do jednostki:

Telefon: rejestracja stomatologia +48 91 506 77 28; rejestracja fizjoterapia +48 91 506 77 40

E-mail: zpropst@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886