UniwersytetKlinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Janusz Menkiszak


Zespół:

  • Patrz: Opis działalności jednostki

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Oddział Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt rozpoczął działalność w 1962 roku. Jest oddziałem o III stopniu referencyjności - realizuje świadczenia wysokospecjalistyczne, usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa zachowawczego i operacyjnego w dziedzinie ginekologii i onkologii. W Klinice prowadzona jest również stacjonarna chemioterapia u Pacjentek z ginekologicznymi nowotworami złośliwymi. 
Posiadany sprzęt umożliwia przeprowadzanie m.in. zabiegów histeroskopii i laparoskopii, a także dokładnej diagnostyki obrazowej. Nowoczesny aparat USG dzięki możliwości obrazowania trójwymiarowego pozwala na diagnostykę zmian przydatków oraz macicy.
Zespół lekarzy Kliniki prowadzi także szeroką działalność naukową. Realizowanych jest szereg badań klinicznych u Pacjentek z rakiem jajnika, trzonu macicy oraz szyjki macicy z użyciem najnowszej generacji leków: przeciwciał monoklonalnych,  immunoterapii - inhibitorów punktów kontrolnych oraz szczepionek, inhibitorów PARP. 

Zespół:

Pracownicy PUM w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
Dr n. med. Ryszard Bedner
Dr n. med. Dorota Zielińska

Pracownicy USK nr 2 PUM w Szczecinie

Dr n. med. Maria Kośmider
Dr n. med. Sławomir Żółtowski
Dr n. med. Małgorzata Wężowska
Dr n. med. Karolina Nurek
Lek. Agata Pietruczuk
Lek. Karolina Chudecka
Lek. Magdalena Michalska
Lek. Dariusz Krzepisz

Lekarze rezydenci 

Dr n. med.  Anna Jagodzińska
Lek. Kaja Michalczyk
Lek. Aleksandra  Kukla - Jakubowska
Lek. Karolina Chodak
Lek. Grzegorz Witczak
Lek. Zuzanna Gojlik
Lek. Agata Mokrzycka
Lek. Weronika Piotrowska
Lek. Daniel Śliwiński


Podległe jednostki:

Przy Klinice działają: 

  • Poradnia Ginekologiczna (z możliwością przyjmowania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia) 
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
  • Pracownia Kolposkopowa


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Janusz Menkiszak

Profesor Janusz Menkiszak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej z roku 1978 . Od roku 2011 jest kierownikiem kliniki. Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2005 r. doktora habilitowanego. Badania naukowe, prowadzone przez prof. Menkiszaka, obejmują w szczególności problematykę nowotworów dziedzicznych, diagnozowania predyspozycji do nowotworów oraz zagadnienia biologii molekularnej. Jego aktualny dorobek naukowy liczy łącznie 199 pozycji, których IF wynosi 384,513, punktacja MNiSW – 3287 i indeks Hirscha – 23 . Prof. Janusz Menkiszak jako nauczyciel akademicki był promotorem dwóch ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem w przewodach profesorskich, habilitacyjnych, pracach doktorskich, magisterskich i projektach naukowych. Kierował dziewięcioma ukończonymi specjalizacjami lekarskimi. W latach 2010 – 2011 pełnił funkcję kierownika SKD PUM. Jest członkiem towarzystw naukowych. Od 2015 do 2019r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego. Zajmuje się działalnością popularnonaukową w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych. Jest laureatem wielu nagród naukowych i dydaktycznych Rektora PUM i Ministra Zdrowia, został też uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.


Adres jednostki:

USK 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Bud. A Wejście główne (po godz. 19.00 - wejście drzwiami bocznymi po prawej stronie od wejścia głównego), piętro I (możliwy wjazd windą)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 13 32

E-mail: katklgin@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886