Uniwersytet



Samodzielna Pracownia Periodontologii Przedklinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Periodontologii Przedklinicznej prowadzi działalność dydaktyczną dla studentw drugiego i trzeciego roku kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Medycyny i Stomatologii. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania (wykłady, seminaria), e-learningu, oraz symulacji stomatologicznej. Weryfikacja efektw uczenia odbywa się podczas egzaminu Pre-OSCE. 

Działalność naukowo-badawcza dotyczy:

  • analizy czynnikw warunkujących fenotyp dziąsłowy oraz możliwości jego klinicznej transformacji
  • badania skuteczności wykorzystania biomateriałw w chirurgii plastycznej przyzębia i wokł implantw
  • procesu gojenia tkanek miękkich po zabiegach augmentacyjnych


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n.  med. Agnieszka Droździk

Dr hab. n. med. Agnieszka Droździk jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej  w Szczecinie specjalistka w  dziedzinie stomatologii oglnej i periodontologii. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii z wyrżnieniem summa cum laude uzyskała w 2007 roku,  stopień doktora habilitowanego w 2015 roku. Autorka i wspłautorka  licznych publikacji naukowych, poświęconych poszukiwaniu molekularnych uwarunkować chorb przyzębia i wybranych procesw patologicznych w jamie ustnej. Obszarem szczeglnych zainteresowań pozostaje od wielu lat chirurgia śluzwkowo-dziąsłowa, a zwłaszcza leczenie recesji dziąsłowych i w aspekcie terapii interdyscyplinarnych oraz dehiscencji tkanek miękkich wokł implantw. Laureatka zespołowych i indywidualnych nagrd naukowych oraz nagrody dydaktycznej Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Promotor trzech rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk medycznych oraz jednej w toku. 

Prowadzi szkolenie specjalizacyjne i podyplomowe w ramach szkolenia ustawicznego OIL. 

Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Europejskiej Federacji Periodontologii oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA. 

Konsultant wojewdzki w dziedzinie periodontologii w wojewdztwie lubuskim.

Od 2019 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Medycyny i Stomatologii.


Adres jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM - budynek XVIII al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: + 48 91 466 16 48

E-mail: periopkl@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886