UniwersytetStudium Wychowania Fizycznego i Sportu


bg

Kierownik jednostki

mgr Jan Jelec

70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 6 a
tel. 91 441-45-11
swfs@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886