UniwersytetKlinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Katarzyna Radomska


Zespół:

  • dr n. med. Ewa Grochowska - Bohatyrewicz
  • dr n. med. Maciej Kawczyński
  • dr n. med. Jakub Lubiński
  • dr n. med. Beata Paradowska
  • dr n. med. Jarosław Sieczka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Klinice Otolaryngologii prowadzone jest leczenie chorób uszu, nosa, gardła i krtani zarówno u dorosłych jak i u najmniejszych dzieci. Głowna działność naukowa kliniki jest skoncentrowana na projektach związanych z jakością ogólnie rozumianego procesu komunikacji co nieodłącznie wiąże się ze słuchem i głosem. Chorzy z nowotworami gardła i krtani często w znacznym stopniu skazani są na niepełnosprawność w zakresie jakości głosu. Natomiast pacjenci z uszkodzeniami słuchu mają problem z rozumieniem mowy. Działaność dydaktyczna polega na prowadzeniu zajęć dla studentów IV roku lekarskiego i stomatologii. Podczas ćwiczeń studenci poznają technikę badania laryngologicznego, wykonują ćwiczenia na fantomach, a dzięki najnowszym technologiom mają możliwość obserwowania mikroskopowych operacji ucha i krtani. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 32 77

E-mail: kkotolar@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886