„Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” - przedłużony termin rekrutacji

06.06.2024 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, iż uczelnie wyższe zostały zaproszone przez Ministra Nauki do składania ofert w projekcie pn. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, w ramach Działania 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności. Uczelnia może ubiegać się o przyznanie środków na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.  

Zapraszamy studentów i studentki lub zespoły studenckie do wzięcia udziału w niniejszej rekrutacji. 

 

UWAGA ! Przedłużony termin rekrutacji.
Rekrutacja potrwa  do 09 czerwca 2024 r., godz. 23:45

Ubiegając się i realizując działania projektowe, należy posiadać status studenta/studentki PUM.

Strona konkursu

Zaproszenie Ministra Nauki

Ogłoszenie o naborze

Dokumenty wymagane w toku rekrutacji:

1. Link rekrutacyjny

2. wstępna ankieta potrzeb (w wersji WORD)

3. CV - wzór 

4. Kosztorys projektu 

Ocena projektów zostanie przeprowadzona przez  Komisję składającą się z przedstawicieli STN PUM, Parlamentu Studentów PUM oraz  Działu Funduszy Zewnętrznych  PUM

Nazwa instytucji finansującej:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886