plany studiów i efekty uczenia się


KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

1 rok

2 rok

3 rok (w tym podział godzin Choroby wewnętrzne)

4 rok

5 rok


Efekty uczenia się dla studentów 1, 2, 3 i 4 roku - standardy kształcenia t.j. Dz.U. 2021 poz. 755

Zakładane efekty kształcenia dla studentów 5 roku - standardy Dz.U. 2018 poz. 345
Tłumaczenie na język angielski zakładanych efektów kształcenia dla  5 roku


wzory obowiązujące:

Sylabus przedmiotu: wersja polska / wersja angielska

Regulamin wewnętrzny jednostki: wersja polska / wersja angielska


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886