Plany studiów i efekty uczenia się


KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 2024/2025 - PROJEKT PLANU STUDIÓW

1 rok (publikacja w terminie późniejszym)

2 rok

3 rok (w tym podział godzin Choroby wewnętrzne)

4 rok

5 rok


wzory obowiązujące:

Regulamin wewnętrzny jednostki: wersja polska / wersja angielska

Sylabus przedmiotu: wersja polska / wersja angielska

Matryca efektów uczenia się dla studentów 2, 3, 4 i 5 roku (rok ak. 2024/2025) - standard kształcenia t.j. Dz.U. 2021 poz. 755
UWAGA: W roku ak. 2024/2025 studenci 1 roku realizują efekty uczenia się z nowego standardu kształcenia. Matryca efektów uczenia się dla 1 roku zostanie opublikowana w terminie późniejszym.

Sylabusy przedmiotówKIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 2023/2024

1 rok

2 rok

3 rok (w tym podział godzin Choroby wewnętrzne)

4 rok

5 rok


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886