Opiekunowie lat kierunku lekarskiego


Opiekunowie lat kierunku lekarskiego     

  Rok akademicki 2022/2023     

Kierunek  lekarski

 

Rok studiów

Opiekun roku

Jednostka

1

dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

2

prof. dr hab. Danuta  Kosik-Bogacka

Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej

3

dr n. med. Bartłomiej Grygorcewicz

Zakład Medycyny Laboratoryjnej

4

dr n. med. Rafał Becht

Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii

 i Immunoterapii Nowotworów

5

dr n. med. Krzysztof Rękawek

Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii

i Onkologii Narządu Ruchu


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886