Opiekunowie lat kierunku lekarskiego


Opiekunowie lat kierunku lekarskiego     

  Rok akademicki 2023/2024    

Kierunek  lekarski

 

Rok studiów

Opiekun roku

Jednostka

1

prof. dr hab. Danuta Kosik - Bogacka

e- mail: danuta.kosik.bogacka@pum.edu.pl

Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej SPSK2 PUM, budynek IV, piętro II

al. Powstańców WLKP. 72; 70-111 Szczecin

tel./fax 91 466 16 72

2

dr hab. n. med. Michał Wasilewicz 

e-mail: michal.wasilewicz@pum.edu.pl

Klinika Gastroenterologii

SPSK1 PUM, wejście G,

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. 91 425 32 11

3

dr n. med. Bartłomiej Grygorcewicz

e-mail: bartlomiej.grygorcewicz@pum.edu.pl

Zakład Genetyki i Patomorfologii 

Ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin 

tel. 91 441 72 50

4

dr n. med. Rafał Becht

e-mail: rafal.becht@pum.edu.pl

Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii

 i Immunoterapii Nowotworów

SPSK1 PUM, budynek CDiLND, wejście"N", piętro II

ul. Unii Lubelskiej 1; 71-252 Szczecin

tel. 91 425 05 02

5

dr n. med. Krzysztof Rękawek

e-mail: kkorttr@pum.edu.pl

 

Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii

i Onkologii Narządu Ruchu

SPSK1 PUM, budynek CDiLND, wejście "N" piętro II

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. 91 425 04 46


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886