Studenci 1 roku kierunku lekarskiego


Studenci 1 roku kierunku lekarskiego

 

Witamy Was na 1 roku studiów!

 

Poniżej znajdziecie przydatne informacje:

 • Zajęcia rozpoczynają się 3 października 2023 r.
 • Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej 
 • Podział na grupy dziekańskie (seminaryjne) jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie (WD).
 • Logowanie do WD odbywa się tak jak w przypadku rekrutacji – tym razem logujecie się jako student.
 • Opłaty za legitymację w wysokości 22 zł dokonujcie na indywidualne konto studenta, które znajdziecie po zalogowaniu się do WD (zakładka "finanse", następnie proszę wybrać zakładkę "dane do przelewów").
 • Będzie możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW i OC, które wymagane jest przez wiele placówek, w których realizowana jest wakacyjna praktyka studencka.
 • Badania lekarskie (niezbędne po rozpoczęciu studiów) można wykonać po otrzymaniu legitymacji. Szczegóły takie jak, gdzie należy się skierować, co należy zrobić, znajdziecie na stronie internetowej kierunku lekarskiego.
 • Od 03.10.2023 r. w godzinach 11:00-15:00 w Dziekanacie (ul. Rybacka 1, piętro 1) będzie można odebrać legitymację.
 • Należy zapoznać się z Regulaminem studiów a także z zarządzeniem Rektora PUM dotyczącym odpłatności za studia.
 • Informacje dotyczące zajęć, wymagań zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.
 • Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej kierunku lekarskiego lub w WD.
 • Do końca października należy wybrać starostów każdej grupy, którzy będą współpracować z dziekanatem, jednostkami organizacyjnymi oraz starostę roku. Wybrane osoby prosimy o kontakt z dziekanatem.
 • Kontakt ze studentami odbywa się głównie poprzez WD, w drugiej kolejności drogą e-mailową. W związku z tym nasza prośba o regularnie sprawdzanie WD oraz pocztowych skrzynek. Wszelkie zmiany np. numer telefonu, adres e-mail, należy zgłaszać do Dziekanatu tylko drogą mailową. Taka aktualizacja jest bardzo ważna!
 • Sprawy osobowe należy załatwiać osobiście (ze względu na przepisy RODO nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim – np. rodzicom).
 • Godziny pracy Dziekanatu Lekarskiego:

od poniedziałku do czwartku - 11:00 do 15:00

piątek - NIECZYNNE

 • W celu przepisania oceny z przedmiotu z poprzednich studiów lub innej uczelni należy uzyskać z uczelni tzw. przebieg studiów (potwierdzony podpisami Dziekana) oraz sylabus z danego przedmiotu. Następnie przedstawić je kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za przedmiot w PUM i uzyskać pisemną zgodę na zaliczenie przedmiotu ze wskazaniem przepisanej oceny.  Należy zwrócić się z podaniem do Dziekana oraz załączyć zgodę Kierownika jednostki. Następnie Dziekan podejmuje decyzję o przepisaniu oceny. Do momentu uzyskania zgody dziekańskiej trzeba uczęszczać obowiązkowo na zajęcia. Uwaga: Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu.
 • Opiekun administracyjny 1 roku:

 Anna Dumańska tel. 91 480 08 08, e-mail: anna.dumanska@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886