Ocena okresowa nauczycieli akademickich


Zarządzenie Rektora PUM Nr 43/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kryteriów, zasad i trybu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich
 

WZORY ANKIET - wersja Word
(załączniki do Zarządzenia Rektora PUM Nr 43/2020)

grupa
badawczo-dydaktyczna

grupa
dydaktyczna

grupa
badawcza

profesor profesor dydaktyczny profesor
profesor uczelni starszy wykładowca profesor uczelni
adiunkt z habilitacją wykładowca adiunkt z habilitacją
adiunkt bez habilitacji starszy lektor adiunkt bez habilitacji
asystent lektor asystent
  instruktor  

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886