Obsługa i kontakt


Zakres działalności:
Dział Funduszy Zewnętrznych wykonuje zadania w zakresie administrowania projektami współfinansowanymi
z funduszy zewnetrznych , w tym europejskich, a w szczególności:

 1. informuje jednostki organizacyjne Uniwersytetu o możliwościach uzyskania finansowania z funduszy zewnętrznych, w tym o aktualnych konkursach i wytycznych,
 2. prowadzi doradztwo w zakresie wniosków dotyczących projektów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych oraz infrastrukturalnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych,
 3. koordynuje działania związane z zawieraniem umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
 4. koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków w ramach funduszy zewnętrznych, 
 5. prowadzi obsługę projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrolę projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, pod kątem zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz zawartej umowy o dofinansowanie,
 6. prowadzi odrębną dokumentację każdego projektu umozliwiającą pełny monitoring i kontrolę jego realizacji,
 7. współpracuje z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i płatniczymi w zakresie realizacji
  i rozliczania projektów ,
 8. prowadzi działalność promocyjną i informacyjną, dotyczącą realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych na stronie internetowej Uniwersytetu, 
 9. przechowuje i archiwizuje dokumentację realizowanych projektów zgodnie z umową
  o dofinansowanie.

Dział Funduszy Zewnętrznych 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Poziom -1, Pokój nr 04

 


Kontakt:  fundusze@pum.edu.pl
Skład osobowy:

mgr Danuta Szewczyk - Kierownik Działu
tel: +48 91/4800 719; e-mail: szeda@pum.edu.pl

mgr Ewa Piekarczyk - Zastępca Kierownika Działu
tel.: +48 91/ 4800 728; e-mail: ewasto@pum.edu.pl

mgr Łucja Górnik - Specjalista
tel.: +48 91/ 4800 735; e-mail: lgornik@pum.edu.pl

mgr Klaudia Rakoczy - Specjalista
tel.: +48 91/ 4800 734; e-mail: klaudia.rakoczy@pum.edu.pl 

mgr Marcin Wroniecki - Specjalista
tel. +48 91/ 4800 718; e-mail: marcin.wroniecki@pum.edu.pl

mgr Paweł Stasierowski - Specjalista 
tel: +48 91/ 4800 789; e-mail: pawel.stasierowski@pum.edu.pl

mgr Monika Biegas - Specjalista
tel: +48 91/ 4800 737; e-mail: monika.biegas@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886