Informacje o imprezach kulturalnych


UWAGA!

Płatność za bilety jest możliwa tylko przelewem na konto: 35 1090 1492 0000 0001 0062 1329 po wcześniejszym upewnieniu się, że bilety są jeszcze dostępne. Odbiór biletów po dostarczeniu potwierdzenia przelewu lub przesłania potwierdzenia drogą mailową.


Bilety dostępne w Dziale codziennie /w dni robocze/ w godz. 8.00-15.00

POLSKA NOC KABARETOWA - Teatr Letni im. Heleny Majdaniec ul. Juliana Fałata 2, 23.06.2023 godz. 20.00 bilety 240,00/120,00/72,00 zł lub 200,00/100,00/60,00 zł -  opis

TYM, KTÓRZY NIE POWRÓCILI Z MORZA - Cmentarz Centralny ul. Ku Słoncu 125A, 10.06.2023 godz. 22.00 bilety 30,00/15,00/9,00 zł - opis

PAWEŁ DOMAGAŁA - NARNIA TOUR - Teatr Letni im. Heleny Majdaniec ul. Juliana Fałata 2, 13.08.2023 godz. 19.00 bilety 160,00/80,00/48,00 zł - opis

Podane ceny na imprezy kulturalne to cena: 100%/ 50% /30%. Dopłata do biletów 70% przysługuje osobom, których dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 140% minimalnego wynagrodzenia.


UWAGA!      Nie prowadzimy rezerwacji biletów  !!!


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886